Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

28. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.11.2013  jako řádné
číslo usnesení 28/22/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5 JUDr. Kratochvílová Naděžda, zástupkyně starosty MČ P5

Realizace záměru prodeje domu Zoubkova 2129/5 v k. ú. Smíchov, právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

realizaci záměru prodeje domu Zoubkova 2129/5 se zastaveným pozemkem parc. č. 2286 a související zahradou  parc. č. 2287 vše v k. ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej domů městské části Praha 5 schválených usnesením ZMČ právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě za cenu dle znaleckého posudku č. 3796-016/13 tj. 20,000.000 Kč

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. realizovat záměr prodeje domu Zoubkova 2129/5
Termín plnění: 30.12.2014
			Usnesení bylo schváleno 32 hlasy		


			         28. zasedání ZMČ P5 dne 21. 11. 2013         
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO           
             21.11.2013 17:06:51             
      17.Realizace záměru prodeje domu Zoubkova 2129/5      
______________________________________________________________________

 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nepřítomen   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro      
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval   
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nehlasoval   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro      
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se   
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Zdržel se   
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval   
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nehlasoval   
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Zdržel se   
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 32 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout