Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/571/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Sousedské setkání v parku Kavalírka 2013 - smlouva o spolupořadatelství

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh smlouvy o spolupořadatelství na akci Sousedské setkání v parku Kavalírka 2013. Finanční krytí z rozpočtu podkap. 0640 kultura a sport.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o spolupořadatelství mezi MČ Praha 5 a Občanským sdružením za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 463/2,
150 00 Praha 5

2.

finanční krytí ve výši 20 000 Kč z rozpočtu podkap. 0640,
§ 3399, položka 5169 nákup ostatních služeb

3.

záštitu Michala Šestáka, radního MČ Praha 5, nad akcí Sousedské setkání v parku Kavalírka 2013

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s OŠKS zajistit uzavření smlouvy o spolupořadatelství mezi MČ Praha 5 a Občanským sdružením za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 463/2, 150 00 Praha 5
Termín plnění: 30.04.2013
1.2. ve spolupráci s OŠKS zajistit předložení vyúčtování fin. spoluúčasti odboru školství, kultury a sportu
Termín plnění: 31.10.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0


		


					
Vytisknout