Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/577/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Parkovací stání ve společném vnitrobloku nemovitostí č. p. 250 a 316 ulice Štefánikova 6 a 8, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání výpovědi z nájmu parkovacích stání umístěných ve společném vnitrobloku nemovitosti Štefánikova 250/6 a Štefánikova 316/8, Praha 5 všem stávajícím nájemcům, kterými jsou: ... XCOPY s. r. o. - sídlem Štefánikova 10, ... vše na území Prahy 5 s tím, že výpovědní lhůta činí jeden měsíc

2.

záměr pronájmu 14-ti parkovacích stání ve společném vnitrobloku nemovitostí Štefánikova 250/6 a Štefánikova 316/8, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000 Kč ročně/parkovací stání pro nájemce bytů v domech Štefánikova 250/6 a Štefánikova 316/8, Praha 5 na dobu neurčitou

3.

záměr pronájmu 4 parkovacích stání ve společném vnitrobloku nemovitostí Štefánikova 250/6 a Štefánikova 316/8, Praha 5 za nájemné ve výši 14.000 Kč ročně/parkovací stání pro nájemce nebytových prostor v domech Štefánikova 250/6 a Štefánikova 316/8, Praha 5 na dobu neurčitou

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle tohoto usnesení RMČ: doručit výpovědi všem stávajícím nájemcům dle bodu I.1., zveřejnit záměry pronájmu dle bodů I.2. a I.3.
Termín plnění: 01.05.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: Ing. P. Zelený
		


					
Vytisknout