Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/567/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Rozhodnutí zakladatele společnosti Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11 o. p. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

usnesení Rady městské části Praha 11 č. 0303/7/R/2013 ze dne 20. 3. 2013

II.
Jmenuje
1.

členy správní rady společnosti Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11 o. p. s.:


- Daniela Urbana


- Evu Zikmundovou


- Bc. Miloslava Mrštíka


- Ing. Richarda Kopáčka


- Marka Kukrle

III.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. učinit potřebné administrativní kroky k zajištění činnosti správní rady společnosti Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11 o. p. s.
Termín plnění: 30.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout