Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/570/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh na zajištění realizační projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky: "ZŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - Oprava fasády včetně nátěru"

Odbor školství, kultury a sportu předkládá RMČ Praha 5 na základě plnění schváleného rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013 návrh na zajištění realizační projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu k zajištění realizační projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky: "ZŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - Oprava fasády včetně nátěru" firmě PROARCH, spol. s. r. o., Jeremenkova 88, Praha 4, IČ 44338261, zastoupenou Ing. arch. Františkem Prajerem, na základě předložené cenové nabídky v celkové výši 217.800 Kč vč. DPH

2.

finanční krytí v celkové výši 217.800,- Kč vč. DPH bude hrazeno z podkap. 0440, §3113, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

3.

objednávku na vypracování projektové dokumentace pro realizaci veřejné zakázky: "ZŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - Oprava fasády včetně nátěru" u firmy PROARCH, spol. s. r. o., Jeremenkova 88, Praha 4, IČ 44338261, zastoupenou Ing. arch. Františkem Prajerem, za cenu 217.800 Kč vč. DPH a plnou moc k zajištění inženýrské činnosti.


 

II.
Ukládá
1. Kulíškové Kateřině, Mgr.
1.1. předložit starostovi k podpisu objednávku na zajištění realizační projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky: "ZŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - Oprava fasády včetně nátěru".
Termín plnění: 19.04.2013
1.2. předložit starostovi k podpisu plnou moc k výkonu inženýrské činnosti, tedy v zastupování MČ Praha 5 ve věcech stavebního řízení v souvislosti s realizací veřejné zakázky: "ZŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - Oprava fasády včetně nátěru"
Termín plnění: 19.04.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. P. Zelený		


					
Vytisknout