Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/573/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Organizační a finanční zajištění výstavy "Jaroslav Kopáč, 1904 - 1949. Výbor z díla" v Galerii Portheimka

Radě MČ Praha předkládám návrh na organizační a finanční zajištění výstavy "Jaroslav Kopáč, 1904 - 1949. Výbor z díla " v Galerii Portheimka v termínu od 30. 4. do 31. 5. 2013 s vernisáží 29. 4. 2013 od 18 hodin na základě smlouvy o spolupráci s organizátorem výstavy Evou Kopáčovou, Dolnočernošická 435,
155 31 Praha - Lipence, IČ 48088561. Finanční krytí z rozpočtu podkap. 0640 kultura a sport a rozpočtu podkap. 0626.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

konání výstavy Jaroslav Kopáč, 1904 - 1949. Výbor z díla v Galerii Portheimka, v termínu od 30. 4. do 31. 5. 2013 a vernisáží 29. 4. 2013 od 18 hodin, pořádané na základě smlouvy o spolupráci s organizátorem výstavy Evou Kopáčovou, Dolnočernošická 435, 155 31 Praha - Lipence,
IČ 48088561 

2.

návrh smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Evou Kopáčovou, Dolnočernošická 435, 155 31 Praha - Lipence, IČ 48088561

3.

fin. krytí v celkové výši do 26.264 Kč z rozpočtu podkap. 0626, §3317, z toho pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši do 19.600 Kč, pol. 5031 povinné sociální pojistné ve výši do 4.900 Kč, pol. 5032 povinné zdravotní pojistné ve výši do 1.764 Kč dle pracovních výkazů pokladních a kustodů

4.

finanční krytí zajištění realizace výstavy v celkové výši 49.000 Kč z rozpočtu podkap. 0640 kultura a sport, § 3317, pol. 5169 nákup ostatních služeb

5.

vybírání vstupného ve výši 30 Kč dospělí, 15 Kč žáci, studenti a důchodci, 10 Kč skupiny (od 10 členů), vždy vč. DPH

6.

že MČ Praha 5 nehradí pojištění vystavovaných děl

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s OŠKS zajistit uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a organizátorem výstavy Evou Kopáčovou
Termín plnění: 10.05.2013
1.2. ve spolupráci s OŠKS a KTA, odd. personální a mzdové, zajistit proplacení fin. prostředků ve výši do 26.264 Kč dle pracovních výkazů z podkap. 0626 dle bodu I.3.
Termín plnění: 10.06.2013
1.3. ve spolupráci s OŠKS a OEK zajistit proplacení fin. prostředků ve výši 49.000 Kč z rozpočtu podkap. 0640 kultura a sport dle bodu I.4. na základě faktury vystavené organizátorem výstavy
Termín plnění: 31.05.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout