Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/566/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"

Předkládám k projednání návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu č. 2 v 1. podlaží domu na adrese ... Praha 5, k. ú. Smíchov" (podílový dům - podíl MČ činí 5/8) ...  ke dni 31. 5. 2013 dle přílohy tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit podpis "Dohody o skončení nájmu bytu" (dle přílohy materiálu)
Termín plnění: 10.05.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout