Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/562/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Uzavření dohody o narovnání s nájemcem nebytových prostor Nádražní 42/82, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

uzavřít dohodu o narovnání a dodatek č. 3/2012 ke Smlouvě o nájmu NP ze dne 19. října 2006 č. 614/F/C/2006/42 s Reginou Kolandovou, IČ 610 52 621, nájemkyní NP na adrese Nádražní 42/82, Praha 5:


1) prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty


2) započtení 50%  nárokované pohledávky na dluh do 31. 12. 2012


3) nájemkyně uhradí částku ve výši Kč 180.000 (v 6 splátkách ve výši Kč 30.000/měsíčně)


4) dále bude nájemkyně splácet dlužnou částku v měsíčních splátkách ve výši Kč 20.000/měsíčně do zaplacení


5) od 1. 1. 2013 do doby ukončení nájemní smlouvy
do 31. 10. 2016 bude hradit nájemné ve výši 50%

II.
Neschvaluje
1.

podat žalobu na dlužnou částku a výpověď z nájmu na Reginu Kolandovou, IČ 610 52 621, nájemkyni NP na adrese Nádražní 42/82.

III.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. předložit materiál Zastupitelstvu MČ Praha 5 k projednání
Termín plnění: 16.05.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout