Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/559/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Realizace záměru prodeje domu Malátova 91/1 v k. ú. Smíchov právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací záměru prodeje domu Malátova 91/1 se zastavěným pozemkem č.parc. 172 vše v k. ú. Smíchov dle Zásad pro prodej domů městské části Praha 5 schválených usnesením ZMČ 16/41/2012 z  3. 4. 2012 právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě za cenu dle znaleckého posudku č. 3795-015/13 tj. 35,000.000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ ke schválení realizaci záměru prodeje domu Malátova 91/1
Termín plnění: 16.05.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout