Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/558/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Realizace prodeje pozemku parc. č. 1805/3 v k. ú. Smíchov, pod garáží vlastníkovi stavby

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje pozemku parc. č. 1805/3 v k. ú. Smíchov o výměře 19 m2 vlastníkovi stavby ... za celkovou cenu ...

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ P5 ke schválení realizaci prodeje pozemku parc. č. 1805/3 v k. ú. Smíchov
Termín plnění: 30.09.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout