Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1183/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení RMČ č. 7/248/2012 ze dne 28. 2. 2012, kterým RMČ schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 ve spolupodílovém domě na adrese ... takto:

RMČ


schvaluje 


uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 ve spolupodílovém domě na adrese ... za smluvní nájemné ve výši 100 Kč/m2/měs.

II.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 ve spolupodílovém domě na adrese ... , na dobu určitou do 31. 12. 2012 s účinností od 1.10. 2012 za smluvní nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

III.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout