Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1202/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 2070 Radlická č. o. 112, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 2070 a podílů na pozemku parc. č. 1413 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1412/6 (ostatní plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových  jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 2070 Radlická č. o. 112 a podílů na pozemku parc. č. 1413 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1412/6 (ostatní plocha), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 20. 7.2012
datum akceptace nabídky: 25. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 559/15347
velikost bytu: 2+1 55,9  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 944.710 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 24. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 13. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1017/15347
velikost bytu: 3+1 101,7  m2
kupující: ... |
celková kupní cena: 1,688.220 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 16. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 4. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 482/15347
velikost bytu: 1+1 48,2  m2
kupující: Tomáš Turek
celková kupní cena: 804.940 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 12. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 406/15347
velikost bytu: 1+1 40,6  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 686.140 Kč


 


  bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 28. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 25. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 556/15347
velikost bytu: 2+1 55,6  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 939.640 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 12. 3.2012
datum akceptace nabídky: 9. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 489/15347
velikost bytu: 1+1 48,9  m2
kupující: Klaudie Podlešáková
celková kupní cena: 820.630 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 16. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 26. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 384/15347
velikost bytu: 1+0 38,4  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 633.600 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 2070/03,04, 05, 14,15,17,22, k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout