Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1201/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 1722, Ostrovského č. o. 14, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1722 a podílů na pozemku parc. č. 2901 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1722 Ostrovského č. o. 14,
a podílů na pozemku parc. č. 2901 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 26. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 27. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 472/7664
velikost bytu: 2+1 47,2 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 783.520 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 22. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 28. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 519/7664
velikost bytu: 2+1 51,9 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 871.920 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 1722/03,08, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová

		


					
Vytisknout