Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1200/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 1301, Nádražní č. o. 24, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1301 a podílů na pozemku parc. č. 644 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 dne 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1301 Nádražní č. o. 24
a podílů na pozemku parc. č. 644 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák. č.  72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ Praha 5, č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 2. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku:
560/13615
velikost bytu:3+1 56 m2 
kupující: ...
celková kupní cena: 840.000 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 4. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 28. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku:
711/13615
velikost bytu:3+1 71,1 m2 
kupující: ...
celková kupní cena: 1,116.270 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 30. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 25. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku:
413/13615
velikost bytu: 1+1 41,3 m2 
kupující: ...
celková kupní cena: 673.190 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 14. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku:
424/13615
velikost bytu:1+1 42,4 m2 
kupující: ...
celková kupní cena: 619.920 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 1301/01,03,07,11 k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout