Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1198/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 947, 948, 949, 950, 951 Plzeňská 125, 127, 129, 129a, 129b, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domů č. p. 947, 948, 949, 950, 951 a podílů na pozemcích parc. č. 1144/3, 1144/13, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka , vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 dne 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domů č. p. 947, 948, 949, 950, 951 a podílů na pozemcích parc. č. 1144/3, 1144/13, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7 (zastavěná plocha) , vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře,  oprávněnému nájemci bytu dle zák. 72/1994 Sb. a  Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 28. 6. 2011, č.usn 8/23/2011 takto:


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 22. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 1. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 691/72161
velikost bytu: 2+1  69,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,126.330 Kč


 


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 27. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 7. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 708/72161
velikost bytu: 2+1  70,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,111.560 Kčbytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 25. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 1. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 706/72161
velikost bytu: 2+1  70,6 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,150.780 Kčbytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 11. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 11. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 712/72161
velikost bytu: 3+1  71,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,160.560 Kč


 


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 21. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 28. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 712/72161
velikost bytu: 2+1  71,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,174.800 Kč


 


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 25. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 1. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 596/72161
velikost bytu: 2+1  59,6 m2
kupující: ... celková kupní cena: 977.440 Kčbytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 27. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 8. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 952/72161
velikost bytu: 3+1  95,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,494.640 Kč


 


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 3. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 27. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 942/72161
velikost bytu: 3+1  94,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,516.620 Kč


 


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 16. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 30. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 780/72161
velikost bytu: 3+1  78 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,271.400 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č.947/17,948/06,15,949/14,15,950/10,951/07,13,14, k. ú. Košíře , oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout