Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1197/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 918, U Královské louky č. o. 5, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 918 a na pozemku parc. č. 621(zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 dne 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 918 U Královské louky č. o. 5 a na pozemku parc. č. 621 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 21. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 14. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 654/6189
velikost bytu:  2+1 65,4 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 948.000 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 17. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 686/6189
velikost bytu:  2+1 68,6 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 994.000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č.918/05,06, k. ú. Smíchov,oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout