Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1196/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 637 Bozděchova č. o. 9, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 637 a podílů na pozemku parc. č. 2930/1 (zastavěná plocha) a pozemcích par. č. 2930/2(ostatní plocha), parc. č. 2931 (zahrada) a parc. č. 2932 (zahrada) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 637 Bozděchova č. o. 9,
k. ú. Smíchov, pozemku parc. č. 2930/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemcích parcel. č. 2930/2 (ostatní plocha) parcel. č. 2931 (zahrada) a parcel. č. 2932 (zahrada), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5" schválených usnesením ZMČ P5 č. 8/23/2011
ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 22. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 23. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1229/28784
velikost bytu:  3+1  122,9 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 2,289.940 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 11. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 8. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 223/28784
velikost bytu:  1+0  22,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 412.780 Kč


 


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 9. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 8. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 453/28784
velikost bytu:  2+kk  45,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 883.350 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 12. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 8. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 264/28784
velikost bytu:  1+0  26,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 512.800 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 9. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 11. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 470/28784
velikost bytu:  1+1  47 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 893.000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 637/11,16,42,45,55, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout