Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1195/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 612, Plaská č. o. 14, k. ú. Malá Strana

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 612 a na pozemku parc. č. 829 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Malá Strana, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 dne 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 612 Plaská č. o. 14,
a na pozemku parc. č. 829 (zastavěná plocha a nádvoří), vše
k. ú. Malá Strana, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 4. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 8. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 875/17558
velikost bytu:  2+1 87,5 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,439.000 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 3. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 8. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 571/17558
velikost bytu:  1+1 57,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 919.000 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 9. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 18. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1097/17558
velikost bytu:  3+1 109,7 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,785.000 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 3. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 8. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 929/17558
velikost bytu:  4+1 92,9 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,528.000 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 10. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 25. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1468/17558
velikost bytu:  4+2 146,8 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 2,415.000 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 10. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 11. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 849/17558
velikost bytu:  2+1 84,9 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,397.000 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 4. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 1. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 925/17558
velikost bytu:  2+1 92,5 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,522.000 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 3. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 25. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 834/17558
velikost bytu:  2+1 83,4 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,372.000 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 9. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 18. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 882/17558
velikost bytu:  2+1 88,2 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,436.000 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 3. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 4. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 2570/17558
velikost bytu:  6+1 257 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 4,273.000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č.612/01,02,03,04,05,07,08,09,12,13, k. ú. Malá Strana, oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout