Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1194/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 590, Stroupežnického č. o. 22, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 590 a podílů na pozemku parc. č. 2948/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ dne 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 590, Stroupežnického č. o. 22 a pozemku parc. č. 2948/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


 


... datum převzetí závazné nabídky: 1. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 27. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 323/9841
velikost bytu:  1+1 32,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 530.000 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 19. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 11. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 545/9841
velikost bytu:  2+1 54,5 m2
kupující: ... celková kupní cena: 954.000 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 5. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 19. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 594/9841
velikost bytu:  2+1 59,4 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,057.000 Kč... datum převzetí závazné nabídky: 1. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 6. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 589/9841
velikost bytu:  2+1 58,9 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,041.000 Kč... datum převzetí závazné nabídky: 31. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 634/9841
velikost bytu:  2+1 63,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,129.000 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 1. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 27. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 544/9841
velikost bytu:  2+1 54,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 968.000 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 1. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 6. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 592/9841
velikost bytu:  2+1 59,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,054.000 Kč... datum převzetí závazné nabídky: 31. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 27. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 631/9841
velikost bytu:  2+1 63,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,115.000 Kč... datum převzetí závazné nabídky: 14. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 24.7.2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 481/9841
velikost bytu:  2+1 48,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 856.000 Kč


...  


... datum převzetí závazné nabídky: 31. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 448/9841
velikost bytu:  2+1 44,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 808.000 Kč
... datum převzetí závazné nabídky: 27. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 4. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 383/9841
velikost bytu:  2+1 38,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 695.000 Kč... datum převzetí závazné nabídky: 5. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 418/9841
velikost bytu:  2+1 41,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 751.000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 590/02,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19 k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout