Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1193/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 493 a podílů na pozemku parc. č. 811 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43 a podílů na pozemku parc. č. 811 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 23. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 17. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 396/17982
velikost bytu: 2+kk 39,60 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 617.760 Kč
cena se slevou:       540.540 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 23. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 2. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 497/17982
velikost bytu: 2+1 49,70 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 770.350 Kč
cena se slevou:       674.056 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 15. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 11.7.2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 380/17982
velikost bytu: 1+1 38m2
kupující: ...
celková kupní cena: 570.000 Kč
cena se slevou:       498.750 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 7. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 6.6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 502/17982
velikost bytu: 1+1 50,20 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 783.120 Kč
cena se slevou:       685.230 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 493/12,102,104,117, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout