Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1192/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 303, Musílkova č. o. 3, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 303 a podílů na pozemku parc. č. 736 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 dne 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 303 Musílkova č. o. 3,
a pozemku parc. č. 736 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


 


... datum převzetí závazné nabídky: 23. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 663/22374
velikost bytu:  1+1 66,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,113.840 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 25. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 868/22374
velikost bytu:  2+1 86,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,458.240 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 23. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 823/22374
velikost bytu:  3+kk  82,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,415.330 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 23. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 18. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 681/22374
velikost bytu:  2+kk  68,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,135.270 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 31. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 6. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 943/22374
velikost bytu:  2+0  94,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,506.800 Kč


...

... datum převzetí závazné nabídky: 13. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 842/22374
velikost bytu:  3+kk 84,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,406.140 KčII.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 303/05,07,17,20,21,22, k. ú. Košíře oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout