Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1191/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 302, Musílkova č. o. 1, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 302 a podílů na pozemku parc. č. 738 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře, oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 302 Musílkova č. o. 1, a pozemku parc. č. 738 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. č. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:

bytová jednotka: ...
datum převzetí závazné nabídky: 10. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 13.6. 2012
Velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 879/17313
velikost bytu: 3+kk    87,9 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,436.770 Kč

bytová jednotka: ...
datum převzetí závazné nabídky: 25. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 9. 7. 2012
Velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 904/17313
velikost bytu: 2+1 90,4 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,491.600 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 302/10, 17,k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout