Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1190/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 293 Na Bělidle č. o. 32, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 293 a podílů na pozemku parc. č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 293 Na Bělidle č. o. 32, a pozemku parc. č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:
 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 24. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 7. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 845/7528
velikost bytu:  3+1 84,5 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,495.650 Kč
bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 28. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 10. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 446/7528
velikost bytu:  1+1 44,6 m2
kupující: ... celková kupní cena: 789.420 Kč


 

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 293/01, 06 k.ú. Smíchov oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout