Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1186/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 48 Nádražní č. o. 92, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 48 a podílu na pozemku parc. č. 513 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky  domu č. p. 48 Nádražní


č. o. 92, k. ú. Smíchov, včetně podílu na společných částech domu č. p. 48, pozemku parc. č. 513 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. č.  72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5", schválených ZMČ P5 č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:
  


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 2. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 22. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 409/5181
velikost bytu: 1+kk   40,9  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 674.850 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 48/06, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout