Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1199/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1299 a podílů na pozemku parc. č. 1300 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených 28. 6. 2011, č.usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30 a pozemku parc. č. 1300 (zastavěná plocha a nádvoří), 
k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č.usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:
  


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 6. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 13. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 409/9283
velikost bytu: 1+1 40,9 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 736.200 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 16. 7.2012
datum akceptace nabídky: 23. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 357/9283
velikost bytu: 1+1 35,7 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 621.160 Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 2. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 4. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 373/9283
velikost bytu: 1+kk 37,3 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 706.700 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 1299/04,05, 07, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout