Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1189/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku
č. p. 291-292 a podílu na pozemcích parc. č. 297 a 296 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38 a podílu na pozemcích parc. č. 297 a 296 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 12. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 11. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 300/21391
velikost bytu: 1+0 30,0 m2
kupující: ... celková kupní cena: 315.000 Kč
cena se slevou: 275.625 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 291/18, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout