Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.08.2012  jako řádné
číslo usnesení 30/1185/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 29 a podílů na pozemku parc. č. 2926 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek  domu č. p. 29 Nádražní  č. o. 21, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č. p. 29, pozemku parc. č. 2926 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. č.  72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5", schválených ZMČ č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 2. 7. 2012
datum akceptace nabídky: 13. 8. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 278/24448
velikost bytu: 1+0   27,8  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 515.080 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 18. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 11. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 435/24448
velikost bytu: 1+1   43,5  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 809.100 Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 6. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 25. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 343/24448
velikost bytu: 1+1   34,3  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 631.690 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 16. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 13. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 759/24448
velikost bytu: 2+1   75,9  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1.390.970 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 18. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 9. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 747/24448
velikost bytu: 2+1   74,7  m2
kupující: ...  
celková kupní cena: 1.348.600 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 9. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 9. 7. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 358/24448
velikost bytu: 1+1   35,8  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 685.360 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 6. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 27. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 277/24448
velikost bytu: 1+0   27,7  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 504.910 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 4. 6. 2012
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 817/24448
velikost bytu: 2+1   81,7  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1.474.600 Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 12. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 6. 6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 357/24448
velikost bytu: 1+1   35,7  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 694.150 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 29/04,08, 10,11,19,21,23, 27, 30, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 11.09.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout