Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/852/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh na zajištění autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky: "MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9a, - Výměna technologie kuchyně (II. etapa - realizace)"

Odbor školství kultury a sportu předkládá RMČ Praha 5 na základě plnění schváleného rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012 návrh na zajištění autorského dozoru na výše uvedenou veřejnou zakázku. Financování je zajištěno z podkap. 0440, § 3111, pol. 5169 (nákup ostatních služeb).
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky: "MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9a,  - Výměna technologie kuchyně (II. etapa - realizace)", firmě Projekt Kocourek
Ing. Tomáš Kocourek, Pískařská 7, 14300  Praha 4, IČ 11228458 na základě předložené cenové nabídky v celkové výši 24.000 Kč vč. DPH

2.

finanční krytí v celkové výši 24.000 Kč vč. DPH z podkap. 0440,
§ 3111, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. předložit starostovi k podpisu objednávku na zajištění autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky:"MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9a, - Výměna technologie kuchyně (II. etapa - realizace)".
Termín plnění: 08.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout