Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/847/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060

Radě MČ Praha 5 na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 20/731/2012 ze
dne 29. 5. 2012 předkládám návrh dodatku ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s dodatkem č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout