Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/838/2012
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty MČ P5

Přidělení grantů v oblasti prevence kriminality "Bezpečná Pětka" pro rok 2012

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na přidělení finančního příspěvku v oblasti prevence kriminality "Bezpečná Pětka" pro rok 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s přidělením grantových finančních příspěvků dle přílohy - návrh grantových příspěvků

2.

financování grantových příspěvků z podkap. 0739 § 5311 pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  

II.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., zástupci starosty
1.1. předložit ZMČ granty v oblasti prevence kriminality "Bezpečná Pětka" pro rok 2012
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout