Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/846/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Přidělení grantů v oblasti obnovy a zachování památek na rok 2012

ZMČ Praha 5 rozhodlo svým usnesením číslo 16/4/2012 ze dne 3. 4. 2012 vyhlásit pro rok 2012 granty "Pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek". Tímto materiálem předkládám Radě MČ Praha 5 k odsouhlasení navržené grantové dary
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem na přidělení grantů jednotlivým žadatelům v oblasti obnovy a zachování památek na rok 2012 dle Přílohy č. 1 v celkové výši 100 000 Kč

II.
Souhlasí
1.

s návrhem darovací smlouvy platné pro OŠKS dle přílohy č. 2.

III.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit návrh na přidělení grantů "Pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek" dle bodu I. 1. Zastupitelstvu MČ Praha 5.
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout