Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/848/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Přidělení grantů v oblasti školství " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2012"

ZMČ Praha 5 rozhodlo svým usnesením číslo 16/3/2012 ze dne 03. 04. 2012 vyhlásit pro rok 2012 granty " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství". Tímto materiálem Radě MČ Praha 5 předkládám k odsouhlasení navržené grantové dary
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem přidělení grantů " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství" na rok 2012 dle přílohy číslo 1:


1. Volný čas dětí a mládeže                             305 000 Kč.


2. Vzdělávání, sport a volnoč.akt. škol a šk.zař. 460 925 Kč.


3. Podpora účasti škol na sout. ve st. EU                    0 Kč. 


C E L K E M                                                   765 925 Kč.

II.
Souhlasí
1.

s návrhem darovací smlouvy platné pro OŠKS dle přílohy číslo 2. 

III.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit návrh na přidělení grantů " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství" na rok 2012 do Zastupitelstva MČ Praha 5 dle předloženého přehledu a přílohy číslo 1 a 2.
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout