Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/834/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 373/SOD/11/79 uzavř. mezi MČ Praha 5, zastoupené obchodní společností CENTRA a. s a firmou BAU plus, a. s. na provedení celkové opravy střechy a kanalizace v objektu školy Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 - Hlubočepy

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 373/SOD/11/79 uzavř. v souladu s usnesením Rady městské části Praha 5, č. 29/977/2011, ze dne 2. 8. 2011, mezi MČ Praha 5, zastoupené obchodní společností CENTRA a. s a firmou BAU plus, a. s. na provedení celkové opravy střechy a kanalizace v objektu školy Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 - Hlubočepy

2.

finanční krytí dodatku č. 2 ve výši 853.443 Kč bez DPH, z plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2012, stř. 9742, z pol. ,, Opravy nad 200 tis. Kč"

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 373/SOD/11/79 mezi
MČ Praha 5 a firmou BAU plus, s. r. o na provedení víceprací na zakázce ,, Oprava střechy a kanalizace v objektu školy Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5-Hlubočepy "
Termín plnění: 15.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout