Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/850/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Přidělení spolupořadatelství MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2012

Rada MČ Praha 5 schválila usnesením č. 12/458/2012 ze dne 3. 4. 2012 vyhlásit výběrové řízení na pořádání akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2012. Tímto materiálem Radě MČ Praha 5 předkládám navržené spolupořadatelství MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh spolupořadatelství MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2012 a spoluúčast MČ Praha 5 ve výši 3. 488. 000 Kč dle přílohy (tabulka hodnocení žádostí)

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s OŠKS zajistit uzavření smluv o spolupořadatelství s vybranými uchazeči o spolupořadatelství MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2012
Termín plnění: 29.06.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout