Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/849/2012
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Návrh na opakované zadání veřejné zakázky s názvem: "Výroba časopisu Pětka pro vás"

Radě městské části Praha 5 předkládám návrh na opakované zadání výše uvedené podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem: „Výroba časopisu Pětka pro vás“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, formou výzvy nejméně 5 - ti zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

2.

text výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Výroba časopisu Pětka pro vás“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

seznam firem pro vyzvání k podání nabídky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 


 

II.
Jmenuje
1.

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 


Členové:


Marek Kukrle - radní


Michal Šesták - radní


JUDr. Naděžda Kratochvílová - radní


Mgr. Jana Vanišová, DiS. - OVV


Ing. Petr Haluza, MBA - OSV


 


Náhradníci:


Ing. Jiří Vejmelka - zást. starosty
Jaroslav Nedvěd - radní


Mgr. Patrik Havlíček - zást. starosty


Bc. Luděk Sefzig - OVV


Bc. Jana Vorlíčková - OSV

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. realizovat opakované zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem: "Výroba časopisu Pětka pro vás" písemnou výzvou nejméně 5-ti zájemcům podle zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Termín plnění: 18.06.2012
1.2. předložit RMČ Praha 5 ke schválení výsledky jednání hodnotící komise a návrh textu smlouvy o dílo s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku
Termín plnění: 17.07.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout