Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/843/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na schválení vzorových nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám k bytům v majetku MČ Praha 5

Předkládám k projednání návrh na schválení vzorových nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám k bytům v majetku MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vzor nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou k bytům v majetku MČ Praha 5 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

2.

vzor nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou k bytům v majetku MČ Praha 5 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

3.

vzor dodatku k prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou k bytům v majetku MČ Praha 5 dle přílohy č. 4 tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit uzavírání nových nájemních smluv dle vzorů schválených tímto usnesením RMČ s účinností od 1. 7. 2012
Termín plnění: 01.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout