Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/835/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytů

Předkládám k projednání návrhy na podání 29 výpovědí z nájmu bytů z důvodu prokázaných nedoplatků na nájemném a službách spojených s užíváním bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

schválit podání výpovědi z nájmu bytu 


  ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. ve spolupráci s OSS zajistit podání výpovědí z nájmu bytů uvedeným nájemcům
Termín plnění: 22.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout