Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/833/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Pronájem NP v objektu bez č. p. umístěného na pozemku parc. č. 66/2, k. ú. Motol Daně Opičkové na základě zveřejněného záměru pronájmu

Pronájem NP Daně Opičkové na základě zveřejněného záměru pronájmu dle usn. RMČ P-5 č. 6/5/2012 ze dne 24. 4. 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem nebytového prostoru ev. č. 901 o výměře 60 m2 v objektu bez č. p. umístěného na pozemku parc. č. 66/2, k. ú. Motol Daně Opičkové, IČ 71311220, za nájemné ve výši
2.832 Kč měsíčně (tj. 566,4 Kč/m2/rok) na dobu neurčitou za účelem provozování stánku s občerstvením a tiskem  

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření NS na NP v objektu na parc. č. 66/2, k. ú. Motol
Termín plnění: 29.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout