Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2018

Datum podání

Číslo jednací

Identifikace žadatele

Předmět žádosti

Katastrální území

Specifikace zdroje

2.1.2018 428 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 18, V Remízku 1031/17, parc. č. 1798/160 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
2.1.2018 430 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 21, Voskovcova 1033/18, parc. č. 1798/163 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
2.1.2018

434

Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č.3, V Remízku, 1030/19, parc. č. 1798/158 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
2.1.2018 438 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 15, V Remízku 1030/19, parc. č. 1798/158 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
14.11.2017 598 Ing. Rudolf Pacholík Rekonstrukce a dostavba v BD, Bieblova 1, č.p. 648 Smíchov

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

3.1.2018 939 Tomáš Zima Rekonstrukce bytu, Lamačova 656/10 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

8.1.2018 2353 Petr David Stavební úpravy prodejny 763. Supermarket Albert Praha Vesna – včetně nové zpevněné plochy pro stojany na kola, U Šalamounky parc. č. 2483/6 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

8.1.2018 2363 Ing. Jan Zaoral Zřízení staveniště pro stavbu „Bytový dům Na Konvářce“ parc. č. 808, 807/1,2,3,4 Smíchov Stavební činnost - prašnost
8.1.2018 2414 Tomáš Jindra Demolice objektů na parc. č. 44, 46, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
11.1.2018 3201 Stavební geologie– GEOSAN, s.r.o. Stavba vrtané studny na pozemku parc. č. 322/133 Holyně Stavební činnost - prašnost
10.1.2018 3204 Petr Kačena Rozdělení BJ v 6. NP, Svornosti 1497/1 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 24,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

10.1.2018 3206 Jiří Krištofori Rekonstrukce BJ, Na Zlíchově 226/3 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

10.1.2018 3209 IRNA s.r.o. Novostavba restaurace a hotelu v areálu Hlubočepského zámečku objekt B a C, Na Zlíchově 18 Hlubočepy

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB 372 150-4 o jmenovitém tepelném příkonu 142,9 kW, 5. emisní třídy

Záložní zdroj -dieselagregát značky Teksan, model TJ 116DW5A o jmenovitém tepelném příkonu 220 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost - prašnost

10.1.2018 3216 TRADE CENTRE PRAHA a.s. Doplnění kotevních prvků na Hořejším nábřeží, parc. č. 5052 Smíchov Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 3711 APRIS 3MP s.r.o. Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích, včetně úpravy areálu, dopravního řešení, přeložek inženýrských sítí, atd., U Kříže 661 Jinonice Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 3749 CHEMCOMEX a.s. Stavba č. 42821 Dvorecký most, inženýrsko – geologický průzkum  Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 4093 DOMYJINAK s. r. o. Rekonstrukce bytu č. 419/5, Holečkova 419/21, parc. č. 3116 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB162-15 o jmenovitém tepelném výkonu 2,7 - 15,2 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

15.1.2018 4100 Ing. Romana Hubková Stavební úpravy BD Smíchov, Mošnova 2380/39 Smíchov Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 4101 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1822_A_A_SMNR294-SMNR1HR_MET, Brdlíkova, parc. č. 298/58  Motol Stavební činnost - prašnost
16.1.2018 4523 Jaroslav Budský Stavební úpravy bytu č. 1 v 1. PP BD, V Břízkách 343/6 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický přímotopný konvektor – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

16.1.2018 4527 Marie Aschenbrennerová Nástavba RD, Pod útesy 1160/5 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

17.1.2018 4937 Ing. ach. Martin Kotík Bytový dům „Nad Turbovou“, Nad Turbovou č. 1181/36 Košíře

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Geminox THRi o jmenovitém tepelném výkonu 25,8 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

17.1.2018 4940 ATELIER ŽIŠKA, s.r.o. Změna územního rozhodnutí – Stavba Kostela Krista Spasitele, parc. č. 1040/175, 1040/1, 1040/257, 1040/258, 1040/137 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
18.1.2018 5155 Ing. arch. Jaroslava Klimešová Změna stavby před dokončením - Stavba RD, V Lipkách, parc. č. 1765/3 Slivenec

4 plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 - 14,9 kW, 5. emisní třídy

2x krbová kamna o výkonu 4-5- kW

Stavební činnost - prašnost

18.1.2018 5264 ENGINEERS CZ s. r. o. Modernizace výtahu, Vrázova 513/9, parc. č. 462 Smíchov Stavební činnost - prašnost
18.1.2018 5265 Bohemiatel s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 6. stavba na síť TMCZ Košíře Stavební činnost - prašnost
22.1.2018 5702 BOHEMIATEL, s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 -3. stavba na síť TMCZ Motol Stavební činnost - prašnost
19.1.2018 5713 PROJEKTING s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 1. stavba na síť TMCZ Košíře, Radlice a Smíchov Stavební činnost - prašnost
19.1.2018 5717 PROJEKTING s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 2. stavba na síť TMCZ Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
23.1.2018 6040 Gato Media s. r. o. Výstavba dvou kusů oboustranných billboardů na pozemku parc. č. 190/1 Jinonice Stavební činnost - prašnost
22.1.2018 6045 Ing. Petr Šimoník Přístavba RD, K Lochkovu 39/11 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

22.1.2018 6047 Ing. Petr Šimoník Nástavba RD, ul. Kotovka 124/1, parc. č. 169 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – podlahové přímotopné rohože – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

22.1.2018 6049 Ing. Petr Šimoník Stavební úpravy a změna užívání truhlářské dílny na rodinný dům, Kopanská 24/4 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

22.1.2018 6052 Jaroslav Doležal Venkovní odborná učebna na pozemku parc. č. 365, Výmolová 169/2 Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

23.1.2018 6651 Ing. Pavla Bartůňková Kanalizační přípojka pro RD, ul. Ke Hřbitovu 11/2 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
23.1.2018 6678 Ing. Eva Malinová Novostavba RD, parc. č. 284 a 285 Radlice

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 16 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

24.1.2018 7068 AgE - reklamní agentura, s. r. o. Umístění dvoustranného, osvětleného reklamního panelu, při komunikaci Radlická, parc. č. 719/70 Jinonice Stavební činnost - prašnost
25.1.2018 7071 Mgr. Karel Štochl Novostavba bytového domu na parc. č. 1092, 1093, 2036/1 a 2036/2 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 49,5 kW, 5. emisní třídy

29.1.2018 7359 Ing. Eva Dočekalová Zazdění okna v bytě B3, BD Pod Děvínem 3313/38 Smíchov Stavební činnost - prašnost
26.1.2018 7376 RS DEVELOPMENT s.r.o. Polyfunkční dům „STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE“, mezi ulicemi Starokošířská a Vrchlického, parc. č. 1311, 1315 Košíře

Pro objekt A je navržena plynová kondenzační kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 115 kW, 5. emisní třídy

Pro objekt B navržena plynová kondenzační kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 90 kW, 5. emisní třídy

26.1.2018 7386 Ing. Jan Šefl Smíchov Business  Park – rekonstrukce bývalé Radlické mlékárny, budovy A,D,E, Rozkošného 3 Smíchov 

V případě navrženého tepelného zdroje – plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 714 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

29.1.2018 7757 Kateřina a Gordon Lovitt Stavební úprava podkroví - půdní vestavba, K Měchurce 3 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

29.1.2018 7767 Ing. arch. Jiří Majer Přístavba a stavební úpravy RD, Granátová 662/58 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Krbová vložka ROMOTOP  HEAT C 2g L 50.52.31.21 o jmenovitém tepelném výkonu 2,9-7,4 kW

Stavební činnost - prašnost

29.1.2018 7782 IRNA, s.r.o. Novostavba RD, parc. č. 1767/54 a 1767/55 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Buderus GB192-25i o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka TOTEM Frontal 1300 o jmenovitém tepelném výkonu do 18 kW

Stavební činnost - prašnost

30.1.2018 7784 DESIGN s. r. o. Rekonstrukce rodinného domu a přístavba, Pajerova 2913/7 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

30.1.2018 8101 Ing. Pavla Bartůňková Vodovodní přípojka k RD, Na Hřebenkách 1168 Smíchov Stavební činnost - prašnost
30.1.2018 8125 Ing. Otakar Lipold Přičlenění části společných prostor - chodby za výtahem k bytu č. 18, Voskovcova 1032/16 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8632 BOHEMIATEL s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 4. stavba na síť TMCZ Košíře, Motol a Smíchov Stavební činnost - prašnost
31.1.2018 8636 AQUA PROCON s.r.o. Stavební úpravy NTL plynovodů v ulici Prachnerova, Vrchlického Košíře Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8947 Huť architektury Martin Rajniš s. r. o. Umístění přístřešku - polytechnického zázemí na zahradu školy, Výmolova 169, parc. č. 366/6 Radlice Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8955 C.A.I.S. architekti s.r.o. Vodovodní řad, jednotná kanalizace, retenční objekty – Obytný a obchodní soubor Wassermannova, parc. č. 1798/17, 1798/298 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8961 DD final, s.r.o. Oznámení o zahájení udržovacích prací na objektu Plzeňská 846/66, parc. č. 3570 Smíchov Stavební činnost - prašnost
2.2.2018 8971 Střední škola umělecká a řemeslná Stavební úpravy kováren SŠUAŘ, Nový Zlíchov 1, parc. č. 1561/2 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
6.2.2018 9638 BOHEMIATEL s. r. o. Připojení objektů FTTS praha 5 - 5. stavba na síť TMCZ Smíchov Stavební činnost - prašnost
6.2.2018 10218 C.A.I.S. architekti, s.r.o. Veřejná komunikace – Obytný a obchodní soubor Wassermannova Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10245 POVOLSTAV s. r. o. Stavební úpravy v bytě 5+kk, Pod stolovou horou 975, parc. č. 1342/783 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

7.2.2018 10260 IGEA s.r.o. Rozšíření ČS PHM Praha – Strakonická o plnící stanici CNG, Strakonická Smíchov

Stavební činnost - prašnost

7.2.2018 10266 Architekti Headhand s. r. o. Raudnitzův dům - bydlení pro seniory, Hlubočepská 2/33 Hlubočepy

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB 162-80 o jmenovitém tepelném příkonu 82 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

7.2.2018 10273 Ing. arch. Jan Kučera Novostavba garáže u RD, Holubova 2526/3, parc. č. 1130 Smíchov Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10277 Ing. Jiří Hrouda Nové přípojky a přeložky přípojek elektro k objektům Janáčkovo nábřeží 39/51 a Zborovská 54/54, parc. č. 860 a 862 Malá Strana Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10319 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1830_A_A_SMNR3030-SMNR1HR_MET, Ke Kotlářce, parc. č. 1954/22  Košíře Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10336 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1822_A_A_SMNJ4892-SMNJ1HR_MET, Pod Vidoulí, parc. č. 719/8 a 1450  Jinonice Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10341 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1830_A_A_SMNR364-SMNR1HR_OK, Nad Zámečnicí X Ke Klimentce, parc. č. 4820 Smíchov Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10527 ARW pb, s. r. o. Výběh koní Převalského - Dívčí Hrady - vyhlídky a objekty zázemí, parc. č. 461/1, 462, 465/1 Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

8.2.2018 10560 Ing. Vladimír Malý Green Point Office Centre Prague - zařízení staveniště, parc. č. 2809/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické konvektory – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

17.2.2018 10573 Ing. arch. Libor Duga Rekonstrukce gastroprovozu v objektu Krajského soudu v Praze 5, Nám. Kinských 234/8 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11133 Ing. Filip Novák Stavební úpravy stávající garáže u RD, K vodojemu 2389/29, parc. č. 1595/2 a 1595/3 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11154 Ing. arch. Jindra Dohnalová Stavba vrtané domovní studny na pozemku parc. č. 1770/92 Slivenec Stavební činnost - prašnost
12.2.2018 11163 Ing. Jarmila Báčová Park Granátová ve Slivenci, parc. č. 1754/7 Slivenec Stavební činnost - prašnost
12.2.2018 11175 Ing. Martin Novák Mateřská škola oblast A5 AREÁL WALTER – JINONICE, parc. č. 958/5, 958/7, 965/13 a 966 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 192-35i o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11384 Ing. arch. Radan Hubička Rekonstrukce vily Pod Fialkou 2139/2 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus GB 162-35 o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

S realizací navrženého krbového tělesa na pevná paliva ve 3. NP nesouhlasíme

Tři plynové krby Global Fires – Global 120R o jmenovitém tepelném výkonu cca 3,5-7,5 kW

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11403 RH - ARCHITEKTI, s. r. o. Bytové domy města Košíř - zateplení fasád a výměna oken, Plzeňská 442 a 445, parc. č. 26 a 28 Košíře Stavební činnost - prašnost
14.2.2018 11414 Filip Králík Změna lokálních vykuřovacích jednotek na centrální plynovou kotelnu v obytném domě, Strakonická 1856/11 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Geminox THR 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10,00 – 49,50 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

14.2.2018 11724 SKANSKA REALITY a.s. Central Park Botanica, ul. Pod Stolovou horou, parc. č. 1342/1 Jinonice Stavební činnost - prašnost
14.2.2018 11729 Jiří Jansa Novostavba garáže, Trojdílná 418/4, parc. č. 278/1 Košíře Stavební činnost - prašnost
14.2.2018 11733 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy a dvorní přístavba objektu č.p. 477, Janáčkovo nábřeží 41/Vodní 2, parc. č. 217 Smíchov

Dvoumodulový kotel Wessex MuduMax 120/240ci o výkonu 23,5 – 230,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

12.2.2018 11737 TZB Consult Prague s.r.o. Stavební úpravy STL a NTL plynovodu a přípojek v ul. Beníškové a okolí Košíře Stavební činnost - prašnost
15.2.2018 12061 Srdan Markovič architektonický atelier, s.r.o. SK Motorlet – objekty příslušenství při ulici Butovická 35, parc. č. 202/2 a 174/7 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 ecoTEC o jmenovitém tepelném výkonu 16,3 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost - prašnost

15.2.2018 12070 Ing. Martin Novák Rezidence Waltrovka objekty RD C1. 1- C1.7, parc. č. 977/16, 977/57, 977/154, 978/1 Jinonice

7x plynový kondenzační kotel DeDietrich MCA 15 o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy

S budoucí realizací navržených krbů nesouhlasíme

Se stavbou komínů a přívodů externího vzduchu pro krby nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

14.2.2018 12498 Bohemiatel s.r.o. Rozšíření sítě Na Pomezí Košíře Stavební činnost - prašnost
19.2.2018 12926 Ing. Martin Novák Stavba č. 42794, Náplavka Ledárny, etapa 0002, Smíchovská náplavka, parc. č. 554/3, 5051/1, 5051/4, 5051/7, 5052 Smíchov Stavební činnost - prašnost
19.2.2018 12985 YUAR s.r.o. Úpravy kancelářských prostor v objektu Avenir Business Park, část 2. patra (3.NP), Radlická 740/113d Jinonice Stavební činnost - prašnost
19.2.2018 12970 MRÁZEK & ROSSI architekt, s.r.o. Novostavba RD, Na Přídole, parc. č. 1770/92 a 1770/93 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Buderus GB212 o jmenovitém tepelném výkonu 20,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

21.2.2018 13333 Ing. Eva Dočekalová VILA, Na Doubkové 2, č.p. 1281 Smíchov

Z hlediska tepelných zdrojů budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 72358/2017/OŽP/iva ze dne 14.2.2018

Stavební činnost - prašnost

20.2.2018 13370 Arquitecto Técnico Odstranění regulační stanice RS č. 134, ulice Rošických Smíchov, Malá Strana Stavební činnost - prašnost
21.2.2018 13339 SPATIUM. s.r.o. Výstavba bytového areálu Radlická – I. etapa Smíchov

Dvoumodulový kotel Wessex ModuMax 100/200ci o tepelném výkonu 19,1 – 191,4 kW, 5. emisní třídy

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP

22.2.2018 13869 Martina Hejnová Polyfunkční objekt H, III. etapa revitalizace areálu Realtoria, Křížová, parc. č. 745/1, 745/18, 745/16, 745/17 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Buderus GB 312-160 o jmenovitém tepelném výkonu 113 a 150 kW, 5. emisní třídy

22.2.2018 13873 Jaroslav Bajer Bytový dům Holubovi 20, ulice Butovická 233/20, parc. č. 716/1 Jinonice

7 plynových kondenzačních kotlů Baxi Luna Platinum 1.18 GA o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

22.2.2018 13877 Ing. arch. Radan Hubička Novostavba garáže a venkovního bazénu s technologickým zázemím, parc.č. 3753, 3754, 3750/1, 3750/2, 3750/3, 3750/4 a 4864 Smíchov

Tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO G254 o jmenovitém tepelném výkonu 56,15 kW

Stavební činnost - prašnost

23.2.2018 14086 LANDSCAPE4U spol. s.r.o. Změna užívání nebytových prostor v objektu polikliniky Barrandov, Krškova 807/21, parc. č. 942/97 Hlubočepy

Stavební činnost - prašnost

23.2.2018 14104 Martin Rajniš Umístění přístřešku – polytechnického zázemí na zahradu školy, Pod Lipkami 3138/5, parc. č. 4034/2, 4034/1 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14491 IRHOS Partner spol. s.r.o. Dům Dívčí Hrady na pozemku parc. č.  851/1 Smíchov 

3x plynový kondenzační kotel Vaillant VU156/5-7 o jmenovitém tepelném výkonu 1,7 – 15,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14496 AED PROJECT, a.s. Císařská vinice – obytný soubor Smíchov 

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 74601/2017/OŽP/iva ze dne 21.2.2018

26.2.2018 14502 LUCIDA s.r.o. Stavební úpravy v BD Rošických 604/6 Malá Strana

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14508 VMS projekt s.r.o. Přístavba a stavební úpravy BD, bytová jednotka č. 2189/1, Lukavského 1289/2, parc. č. 1560/146, 1560/144 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14519 AQUATIS, a.s. Veřejný přístav Smíchov - Vybudování nové přístavní infrastruktury Smíchov 

Stavební činnost - prašnost

27.2.2018 14526 PRING, spol. s.r.o. Obnova kNN – Na Konvářce, Pod Děvínem Smíchov

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14552 Ing. arch. Petr Tichota Úprava uličního oplocení a vjezdů na pozemek RD, Na Žvahově 425/28 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
26.2.2018 14572 LAstudio Novostavba rodinných domů – FINNO Slivenec, na pozemcích parc. č. 344 a 343 Slivenec

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 14,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

27.2.2018 15230 Ing. Eva Dočekalová Za Zámečkem, č. parc. 1342/202, 1342/203, 1342/212, 1342/213, 1342/214 Jinonice

7x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

28.2.2018 16489 Mgr. Eva Durdilová Přípojka vody pro řadový domek, Přímá 21/1647 Smíchov Stavební činnost - prašnost
28.2.2018 16590 CENTRA, a.s. Stavební úpravy BD Wassermannova 1042 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
1.3.2018 16606 ZONA architekti, s.r.o. Viladomy Poštovka – části komunikace a sítě technické infrastruktury, pozemky parc. č. 1935/112, 1935/113, 1935/114, 1935/115, 1935/116, 1935/17, 1035/109, 1935/8, 1935/80, 1935/98, 1935/99, 1954/1, 1935/76 Košíře Stavební činnost - prašnost
5.3.2018 18180 PROJEKTING s. r. o. Rozšíření sítě Strakonická, Císařská louka Smíchov Stavební činnost - prašnost
2.3.2018 18191 ISPD, s. r. o. RTT Nádražní – Na Zlíchově Smíchov Stavební činnost - prašnost
6.3.2018 19157 Ing. Pavel Nejedlý Pilířek sítě 1kV pro připojení stánků na pěší zóně Anděl Smíchov Stavební činnost - prašnost
7.3.2018 19201 Mgr. Hana Tůmová Vrtaná studna na pozemku parc. č. 4048/1 Smíchov Stavební činnost - prašnost
6.3.2018 19351 Fakultní nemocnice v Motole Obměna vybavení pracoviště radioterapie onkologické kliniky, FN Motol Motol

V rámci užití tepelných zdrojů – 3x elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

6.3.2018 19364 Jan Meduna – inženýrská činnost Rezidence Kroftova na nároží ulic Kroftova, Holečkova, na pozemku parc. č. 3021 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 5-35 kW, 5. emisní třídy

6.3.2018 19400 Atelier 15 s.r.o. TV Nova TKB-C, Kříženeckého náměstí 1078/5, parc. č. 886/19 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

6.3.2018 19587 Jana Čadilová Novostavba RD, parc č. 1770/86, 1770/87 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

5.3.2018 19591 Ing. Josef Machek Komplexní regenerace BD Zahradníčkova 1119 a 1120 Košíře Stavební činnost - prašnost
5.3.2018 19600 Atelier A4 s.r.o. Stanice přírodovědců Praha 5 – pavilon teraristiky, chemie a skleníky, Drtinova 199/1A, parc. č. 3110/11, 3110/32, 3111/2,3112/1 Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle CONDENSINOX 60 o jmenovitém tepelném výkonu 13 – 60 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

5.3.2018 19608 Elektroštika, s.r.o. Obnova kVN (S-144 259), Kosořská Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
7.3.2018 20283 Atlante Profi Atelier, spol. s.r.o. Půdní vestavba a dvorní nástavba objektu Plzeňská 20/414 Smíchov

3x plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Acu-Smart o jmenovitém tepelném výkonu 6 – 22,8 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

7.3.2018 20313 Ing. Michal Slanec Bytový dům GEMINOS – NOVOSTAVBA, Ke Smíchovu 694/32, parc. č. 2013, 2014, 2018/1 Hlubočepy

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

12.3.2018 21607 Ing. Bohumil Ouda Bytový dům Košíře, K Zastávce, parc. č. 670 Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 o jmenovitém tepelném výkonu 34 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

12.3.2018 21613 Ing. Milena Fialová Přístavba RD, Podbělohorská 1453/42 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

12.3.2018 21632 P6PA+Architects, s.r.o. Rekonstrukce domu na Bělidle 976/10 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

15.3.2018 22313 PROJEKTING s.r.o. Připojení kamera MKS Atletická, Praha 6 na síť TMCZ  Smíchov Stavební činnost - prašnost
16.3.2018 22969 Ing. Martin Novák Administrativní budovy MECHANICA WALTROVKA  - objekty 01, 02 a M1, - Stavební úpravy nájemní jednotky SO 03-K, Fit-out Restaurace, Walterovo náměstí 329/2 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

16.3.2018 22978 Ing. Martin Novák Mateřská škola Oblast A5 AREÁL WALTER „ KNIHOVNA se služebním bytem, parc. č. 977/44, 977/57 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172 o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost - prašnost

1.3.2018 22991 SINPPS, s.r.o. Zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce Košíře

Stavební činnost - prašnost

19.3.2018 23543 SINPPS, s.r.o. Revitalizace odtokového koryta pod RN Homolka Košíře

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 23568 Profirevit, s.r.o. Revitalizace BD, Tréglova 794 Hlubočepy

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 23571 Profirevit, s.r.o. Revitalizace BD, Tréglova 795 Hlubočepy

Stavební činnost - prašnost

20.3.2018 23574 Ing. Michal Hamada Novostavba RD, parc. č. 23 a 24 Jinonice

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 24096 URBIA, s.r.o. Bellevue Residence Grafická, ul. Grafická, Kmochova, parc. č. 3097, 3098/1 a 3098/2 Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje – plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 714 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 24107 URBIA, s.r.o. Retenční nádrž pro objekt Bellevue Residence Grafická, ul. Grafická, Kmochova, parc. č. 3097, 3098/1 a 3098/2 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 24121 Václav Havrlant Technická infrastruktura související s výstavbou objektů N1 až N4, TOP REZIDENCE POMEZÍ – ul. Na Pomezí Košíře

Stavební činnost - prašnost

22.3.2018 24390 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě Pe3ny Net, s.r.o. Radlice Stavební činnost - prašnost
22.3.2018 24392 SUP – TECHNIK a.s. SMNVR360 – Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací – liniová stavba, parc. č. 4756/1 Smíchov Stavební činnost - prašnost
23.3.2018 24650 TZB Consult Prague s.r.o. Stavební úpravy STL a NTL plynovodu, ul. Vejražkova a okolí Košíře Stavební činnost - prašnost
23.3.2018 24672 ISTAR, s.r.o. Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce mostků Slivenec Stavební činnost - prašnost
23.3.2018 24701 KARLÍNBLOK, s.r.o. Centrální zdroj chladu – objekt A“ V Úvalu 84, parc. č. 353/1, 353/2 Motol Stavební činnost - prašnost
26.3.2018 24884 Ing. Martin Růžička  Stavební úpravy BJ č. 11, Weberova 214 Motol

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25085 Ing. Martin Novák Zařízení stavby Mozartova pro stavbu – PROJEKT SMÍCHOV, parc, č, 2828, 2830 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25089 Architektonický atelier ULTRA Stavební úpravy a přístavba domu,  U Nesypky 12, parc. č. 3235 a 3236/1 Smíchov

4x plynový kondenzační kotel Buderus, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25094 Ing. arch. Čestmír Kříž MA Stavební úpravy a nástavba RD, Novoveská 324/16, parc. č. 153 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25100 Ladislava Ťupová Přístavba garáží a vstupu k RD, Holubova 2542/7, parc. č. 1125, 1126 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25C o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

28.3.2018 25600 Ing. Libuše Krpatová Odstranění stavby – RD na pozemku parc. č. 225 a 226 Slivenec Stavební činnost - prašnost
28.3.2018 25840 EKOSPOL a.s. Budova č. ev. 100 v ulici Na Plzeňce 6 – DEMOLICE Smíchov Stavební činnost - prašnost
28.3.2018 25908 EKOSPOL, a.s. Bytový dům Smíchov, parc. č. 574/1 a 574/2 Smíchov

Plynová kotelna, ve které budou osazeny tři plynové kondenzační kotle Buderus Logamax GB162-70 o jmenovitém tepelném výkonu 63 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

28.3.2018 25917 Atelier A4, s.r.o. Stanice přírodovědců Praha 5, odstranění stávajících objektů  pro výstavbu nových pavilonů, Drtinova 199/1A, parc. č. 3110/11, 3110/32, 3111/2, 3112/1 Smíchov Stavební činnost - prašnost
29.3.2018 26006 C.A.I.S. architekti s. r. o. Obytný a obchodní soubor Wassermannova - novostavba obytného bloku 1 a obytného bloku 2, parc. č. 1798/17, 1798/534, 1798/539 a 1798/540 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – horkovodní výměníková stanice – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

4.4.2018 26185 SINPPS, s.r.o. Radlická radiála JMZ – stavba č. 9567 – havarijní stav Jinonického potoka v úseku Statkový – Jinonický rybník Jinonice Stavební činnost - prašnost
28.3.2018 26414 BOHEMIATEL, s.r.o. Připojení objektů FTTS Praha 5 -8. stavba na síť TMCZ Motol Stavební činnost - prašnost
4.4.2018 26614 OMEGA project, s.r.o. Projekt Buďánka – rekonstrukce objektu č.p. 137, parc. č. 4532/1, 4547/1, 4547/6 Smíchov

Dvojice plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 13 a 19 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených dvou krbů na pevná paliva nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

4.4.2018 26633 Lennox architekti, s.r.o. BUĎÁNKA KOMUNITNÍ, parc. č. 4547/1, 4547/2, 4547/3 Smíchov

Dvojice plynových kondenzačních kotlů Buderus GB172-24 o jmenovitém tepelném výkonu 6,6 – 23,8 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

4.4.2018 26641 ENGINEERS CZ s. r. o. Instalace výtahů do nové šachty v objektech Nad Palatou 2674/15 a 2675/13, parc. č. 4205/12 a 4205/13 Smíchov Stavební činnost - prašnost
4.4.2018 26649 Miroslav Fiala Odstranění stavby na pozemku parc. č. 2036 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
5.4.2018 26652 ARANEA NETWORK a. s. Připojení objektu A5JIN, A5HYP, A5OPB, A5JUP, A5ASP, A5MET, A5NUS Stodůlky, Jinonice Stavební činnost - prašnost
5.4.2018 27231 Ing. Radim Mach ZŠ Praha 5 Nepomucká – stavební úpravy, Nepomucká 1/139 Košíře Stavební činnost - prašnost
9.4.2018 27478 Design 4 – projekty staveb, s.r.o. Zateplení a opláštění objektu jeslí, Na Hřebenkách 2765/3a, parc. č. 3716/4 a 3716/4 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

6.4.2018 27504 Ing. Martin Novák Obchodní jednotka R01 Dynamica_Showroom ENDORPFINE, parc. č. 982/31, 989/1, 989/5, 989/6, 989/7, 1472 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

9.4.2018 27509 Studio LIBRE s. r. o. Rodinný dům u Klamovky – stavební úpravy a přístavba objektu, ul. Pod Klikovkou 2279/15, parc. č. 4391, 4392 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 5,7 – 26,5 kW a Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14,9 kW, oba 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

10.4.2018 27907 ProTelPro, spol. s.r.o. Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 7. stavba Košíře Stavební činnost - prašnost
9.4.2018 27933 INPOS – Olga Břečková BARRANDOV KASKÁDY – Bytový dům C garážovými stáními v 1 PP a 2.PP vč. Přilehlé infrastruktury, při komunikaci Hugo Haase, Voskovcova a Kovaříkova Hlubočepy

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 44244/2015/OŽP/iva ze dne 7.9.2015

Stavební činnost - prašnost

10.4.2018 28177 Space 8 s.r.o. Demolice vily Nad Laurovou, parc. č. 1408/2, 1408/7 Smíchov Stavební činnost - prašnost
10.4.2018 28184 Ing. arch. Ondřej Rychnovský Rekonstrukce bytové jednotky č. 307/9, Švédská 307/23 Smíchov Stavební činnost - prašnost
11.4.2018 28622 7points, s.r.o. Revitalizace balkonů, parc. č. 1020/4, 1020/5 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
12.4.2018 29173 Architektonický ateliér ULTRA Stavební úpravy domu, nástavba do dvora, přístavba výtahu, Brožíkova 2/278 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 16,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

13.4.2018 29212 ENGINEERS CZ Stavební úpravy objektu a stavba garáže, Pod Palatou 1419/5, parc. č. 3825 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Wolf CGS-2L-24/200 L o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 27,1 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel Wolf CGB-K-20 o jmenovitém tepelném výkonu 6,1 – 22,9 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

16.4.2018 29850 Ing. arch. Lukáš Čihák Zubní ordinace v BD – nebytový prostor č. 21, Trnkovo náměstí 1112 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

16.4.2018 29860 Karel Burian Obnova a dostavba Barrandovských teras – Dostavba apartmánový dům jih – SO 12BD, na pozemcích Barrandovských teras Hlubočepy

14 plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 222-F o jmenovitém tepelném výkonu 26 kW, 5. emisní třídy

2 plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 222-W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

16.4.2018 29864 ARANEA NETWORK a.s. 0130/18 Dajbych_Weberova PH_OK, parc. č. 1982/2 a 2153 Košíře

Stavební činnost - prašnost

18.4.2018 30748 Ing. Jan Hodan Stavební úpravy a změna užívání nebytové jednotky v bytovém domě Nádražní 1272/15, parc. č. 2914 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZBR 42-3A o jmenovitém tepelném výkonu 10,1 – 40,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

18.4.2018 30756 PRINS spol. s r. o. Stavební úpravy, nástavba domu a přístavba výtahu, Svornosti 916/24, parc. č. 398 Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle Junkers ZWSB 30-4A o jmenovitém tepelném výkonu 7,3 – 24 kW, 5. emisní třídy

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

18.4.2018 30774 ForTel, s.r.o. Napojení Motolské nemocnice na síť společnosti Pe3ny Net, s.r.o. Motol Stavební činnost - prašnost
19.4.2018 31324 CAPEXUS, s.r.o. Umístění dieselagregátu na střechu objektu, Radlická 3294/10 Smíchov

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 459 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

Stavební činnost - prašnost

19.4.2018 31464 S com s.r.o. UR Vodafone – A5NEP, Nepomucká 7 – A5NAS, Nasková 1 Košíře Stavební činnost - prašnost
24.4.2018 32752 Astra projekt, s.r.o. Praha bez bariér – Smaragdová, č. stavby 999412/23 Slivenec Stavební činnost - prašnost
25.4.2018 32913 Ing. Václav Tesárek BESIP 2970341 V Remízku – U Akátů – zvýšená plocha křižovatky Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
23.4.2018 32942 Jakub Lomberský Stavební úpravy bytu, Malá Houdova 880/1 Košíře Stavební činnost - prašnost
25.4.2018 33158 ASGK Design s. r. o. Stavební úpravy dvora včetně průjezdu, nám. Kinských 601/3, parc. č. 888 Malá Strana Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny
26.4.2018 33410 URBIA, s.r.o. Administrativní budova – Nádražní, parc. č. 543/1, 545/5, 545/6, 560/1, 4990/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

V případě navrženého tepelného zdroje – plynová kotelna o jmenovitém tepelném příkonu 700 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 420 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

Stavební činnost - prašnost

26.4.2018 33419 Ing. Vladimír Malý Změna stavby před dokončením – Centrála ČSOB – SHQ – úprava přeložky vodovodního řadu, ul. Výmolová Radlice Stavební činnost - prašnost
26.4.2018 33443 Ing. Vladimír Malý Centrála ČSOB – SHQ – Přeložka plynovodního řadu, ul. Výmolová Radlice Stavební činnost - prašnost
26.4.2018 33449 Ondřej Kopecký Úprava zdroje tepla – Zařízení pro vytápění, Na Farkáně III 278/7 Radlice

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 466/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 12,3-44,1 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

30.4.2018 33730 Radana Šafránková Stavební úpravy nebytového prostoru BD Werichova 981/21 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

30.4.2018 33785 S Com, s.r.o. UR propojení Vodafone A5ASP, Bucharova – A5ME2, U Trezorky Jinonice Stavební činnost - prašnost
30.4.2018 34001 Petr David Vestavba ordinací v přízemí objektu Drtinova 467/2a Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

2.5.2018 34392 Petr Kykal Změna užívání - KAVÁRNA, Plzeňská 434/193, parc. č. 739 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

4.5.2018 35626 SITEL, spol. s r. o. Optické připojení objektu Na Zatlance 1350/13 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

7.5.2018 36554 SITEL, spol. s r. o. Optické připojení objektu Na Zatlance 1350/13 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

7.5.2018 36627 Petr Šimoník – inženýrská činnost Stavební úpravy a přístavba RD, K Homolce 340, parc. č. 1477 a 1478 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

9.5.2018 37491 Ing. arch. Dana Krýslová Přístavba RD, Pod Spiritkou 2976/6 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

11.5.2018 38865 Martin Krčmář Rekonstrukce bytu v ulici na Císařce 3222/18 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

Přečteno: 628x
Publikováno: 14.02.2018, poslední změna: 08.06.2018
Autor: n.bruska