Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty odborů šipka doprava Odbor ochrany životního prostředí šipka doprava Dokumenty odboru ochrany životního prostředí šipka doprava Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší šipka doprava Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2018

 
 
 

Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2018

Datum podání

Číslo jednací

Identifikace žadatele

Předmět žádosti

Katastrální území

Specifikace zdroje

2.1.2018 428 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 18, V Remízku 1031/17, parc. č. 1798/160 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
2.1.2018 430 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 21, Voskovcova 1033/18, parc. č. 1798/163 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
2.1.2018

434

Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č.3, V Remízku, 1030/19, parc. č. 1798/158 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
2.1.2018 438 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy – rozšíření BJ č. 15, V Remízku 1030/19, parc. č. 1798/158 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
14.11.2017 598 Ing. Rudolf Pacholík Rekonstrukce a dostavba v BD, Bieblova 1, č.p. 648 Smíchov

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

3.1.2018 939 Tomáš Zima Rekonstrukce bytu, Lamačova 656/10 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

8.1.2018 2353 Petr David Stavební úpravy prodejny 763. Supermarket Albert Praha Vesna – včetně nové zpevněné plochy pro stojany na kola, U Šalamounky parc. č. 2483/6 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

8.1.2018 2363 Ing. Jan Zaoral Zřízení staveniště pro stavbu „Bytový dům Na Konvářce“ parc. č. 808, 807/1,2,3,4 Smíchov Stavební činnost - prašnost
8.1.2018 2414 Tomáš Jindra Demolice objektů na parc. č. 44, 46, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
11.1.2018 3201 Stavební geologie– GEOSAN, s.r.o. Stavba vrtané studny na pozemku parc. č. 322/133 Holyně Stavební činnost - prašnost
10.1.2018 3204 Petr Kačena Rozdělení BJ v 6. NP, Svornosti 1497/1 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 24,5 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

10.1.2018 3206 Jiří Krištofori Rekonstrukce BJ, Na Zlíchově 226/3 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

10.1.2018 3209 IRNA s.r.o. Novostavba restaurace a hotelu v areálu Hlubočepského zámečku objekt B a C, Na Zlíchově 18 Hlubočepy

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB 372 150-4 o jmenovitém tepelném příkonu 142,9 kW, 5. emisní třídy

Záložní zdroj -dieselagregát značky Teksan, model TJ 116DW5A o jmenovitém tepelném příkonu 220 kW při 100% zatížení zdroje

Stavební činnost - prašnost

10.1.2018 3216 TRADE CENTRE PRAHA a.s. Doplnění kotevních prvků na Hořejším nábřeží, parc. č. 5052 Smíchov Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 3711 APRIS 3MP s.r.o. Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích, včetně úpravy areálu, dopravního řešení, přeložek inženýrských sítí, atd., U Kříže 661 Jinonice Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 3749 CHEMCOMEX a.s. Stavba č. 42821 Dvorecký most, inženýrsko – geologický průzkum  Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 4093 DOMYJINAK s. r. o. Rekonstrukce bytu č. 419/5, Holečkova 419/21, parc. č. 3116 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB162-15 o jmenovitém tepelném výkonu 2,7 - 15,2 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

15.1.2018 4100 Ing. Romana Hubková Stavební úpravy BD Smíchov, Mošnova 2380/39 Smíchov Stavební činnost - prašnost
15.1.2018 4101 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1822_A_A_SMNR294-SMNR1HR_MET, Brdlíkova, parc. č. 298/58  Motol Stavební činnost - prašnost
16.1.2018 4523 Jaroslav Budský Stavební úpravy bytu č. 1 v 1. PP BD, V Břízkách 343/6 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrický přímotopný konvektor – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

16.1.2018 4527 Marie Aschenbrennerová Nástavba RD, Pod útesy 1160/5 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

17.1.2018 4937 Ing. ach. Martin Kotík Bytový dům „Nad Turbovou“, Nad Turbovou č. 1181/36 Košíře

Kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Geminox THRi o jmenovitém tepelném výkonu 25,8 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

17.1.2018 4940 ATELIER ŽIŠKA, s.r.o. Změna územního rozhodnutí – Stavba Kostela Krista Spasitele, parc. č. 1040/175, 1040/1, 1040/257, 1040/258, 1040/137 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
18.1.2018 5155 Ing. arch. Jaroslava Klimešová Změna stavby před dokončením - Stavba RD, V Lipkách, parc. č. 1765/3 Slivenec

4 plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 - 14,9 kW, 5. emisní třídy

2x krbová kamna o výkonu 4-5- kW

Stavební činnost - prašnost

18.1.2018 5264 ENGINEERS CZ s. r. o. Modernizace výtahu, Vrázova 513/9, parc. č. 462 Smíchov Stavební činnost - prašnost
18.1.2018 5265 Bohemiatel s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 6. stavba na síť TMCZ Košíře Stavební činnost - prašnost
22.1.2018 5702 BOHEMIATEL, s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 -3. stavba na síť TMCZ Motol Stavební činnost - prašnost
19.1.2018 5713 PROJEKTING s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 1. stavba na síť TMCZ Košíře, Radlice a Smíchov Stavební činnost - prašnost
19.1.2018 5717 PROJEKTING s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 2. stavba na síť TMCZ Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
23.1.2018 6040 Gato Media s. r. o. Výstavba dvou kusů oboustranných billboardů na pozemku parc. č. 190/1 Jinonice Stavební činnost - prašnost
22.1.2018 6045 Ing. Petr Šimoník Přístavba RD, K Lochkovu 39/11 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

22.1.2018 6047 Ing. Petr Šimoník Nástavba RD, ul. Kotovka 124/1, parc. č. 169 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – podlahové přímotopné rohože – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

22.1.2018 6049 Ing. Petr Šimoník Stavební úpravy a změna užívání truhlářské dílny na rodinný dům, Kopanská 24/4 Holyně

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

22.1.2018 6052 Jaroslav Doležal Venkovní odborná učebna na pozemku parc. č. 365, Výmolová 169/2 Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

23.1.2018 6651 Ing. Pavla Bartůňková Kanalizační přípojka pro RD, ul. Ke Hřbitovu 11/2 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
23.1.2018 6678 Ing. Eva Malinová Novostavba RD, parc. č. 284 a 285 Radlice

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 16 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržené krbové vložky nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

24.1.2018 7068 AgE - reklamní agentura, s. r. o. Umístění dvoustranného, osvětleného reklamního panelu, při komunikaci Radlická, parc. č. 719/70 Jinonice Stavební činnost - prašnost
25.1.2018 7071 Mgr. Karel Štochl Novostavba bytového domu na parc. č. 1092, 1093, 2036/1 a 2036/2 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 49,5 kW, 5. emisní třídy

29.1.2018 7359 Ing. Eva Dočekalová Zazdění okna v bytě B3, BD Pod Děvínem 3313/38 Smíchov Stavební činnost - prašnost
26.1.2018 7376 RS DEVELOPMENT s.r.o. Polyfunkční dům „STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE“, mezi ulicemi Starokošířská a Vrchlického, parc. č. 1311, 1315 Košíře

Pro objekt A je navržena plynová kondenzační kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 115 kW, 5. emisní třídy

Pro objekt B navržena plynová kondenzační kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 90 kW, 5. emisní třídy

26.1.2018 7386 Ing. Jan Šefl Smíchov Business  Park – rekonstrukce bývalé Radlické mlékárny, budovy A,D,E, Rozkošného 3 Smíchov 

V případě navrženého tepelného zdroje – plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 714 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

29.1.2018 7757 Kateřina a Gordon Lovitt Stavební úprava podkroví - půdní vestavba, K Měchurce 3 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

29.1.2018 7767 Ing. arch. Jiří Majer Přístavba a stavební úpravy RD, Granátová 662/58 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Krbová vložka ROMOTOP  HEAT C 2g L 50.52.31.21 o jmenovitém tepelném výkonu 2,9-7,4 kW

Stavební činnost - prašnost

29.1.2018 7782 IRNA, s.r.o. Novostavba RD, parc. č. 1767/54 a 1767/55 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Buderus GB192-25i o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW, 5. emisní třídy

Krbová vložka TOTEM Frontal 1300 o jmenovitém tepelném výkonu do 18 kW

Stavební činnost - prašnost

30.1.2018 7784 DESIGN s. r. o. Rekonstrukce rodinného domu a přístavba, Pajerova 2913/7 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

30.1.2018 8101 Ing. Pavla Bartůňková Vodovodní přípojka k RD, Na Hřebenkách 1168 Smíchov Stavební činnost - prašnost
30.1.2018 8125 Ing. Otakar Lipold Přičlenění části společných prostor - chodby za výtahem k bytu č. 18, Voskovcova 1032/16 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8632 BOHEMIATEL s. r. o. Připojení objektů FTTS Praha 5 - 4. stavba na síť TMCZ Košíře, Motol a Smíchov Stavební činnost - prašnost
31.1.2018 8636 AQUA PROCON s.r.o. Stavební úpravy NTL plynovodů v ulici Prachnerova, Vrchlického Košíře Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8947 Huť architektury Martin Rajniš s. r. o. Umístění přístřešku - polytechnického zázemí na zahradu školy, Výmolova 169, parc. č. 366/6 Radlice Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8955 C.A.I.S. architekti s.r.o. Vodovodní řad, jednotná kanalizace, retenční objekty – Obytný a obchodní soubor Wassermannova, parc. č. 1798/17, 1798/298 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
1.2.2018 8961 DD final, s.r.o. Oznámení o zahájení udržovacích prací na objektu Plzeňská 846/66, parc. č. 3570 Smíchov Stavební činnost - prašnost
2.2.2018 8971 Střední škola umělecká a řemeslná Stavební úpravy kováren SŠUAŘ, Nový Zlíchov 1, parc. č. 1561/2 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
6.2.2018 9638 BOHEMIATEL s. r. o. Připojení objektů FTTS praha 5 - 5. stavba na síť TMCZ Smíchov Stavební činnost - prašnost
6.2.2018 10218 C.A.I.S. architekti, s.r.o. Veřejná komunikace – Obytný a obchodní soubor Wassermannova Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10245 POVOLSTAV s. r. o. Stavební úpravy v bytě 5+kk, Pod stolovou horou 975, parc. č. 1342/783 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

7.2.2018 10260 IGEA s.r.o. Rozšíření ČS PHM Praha – Strakonická o plnící stanici CNG, Strakonická Smíchov

Stavební činnost - prašnost

7.2.2018 10266 Architekti Headhand s. r. o. Raudnitzův dům - bydlení pro seniory, Hlubočepská 2/33 Hlubočepy

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB 162-80 o jmenovitém tepelném příkonu 82 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

7.2.2018 10273 Ing. arch. Jan Kučera Novostavba garáže u RD, Holubova 2526/3, parc. č. 1130 Smíchov Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10277 Ing. Jiří Hrouda Nové přípojky a přeložky přípojek elektro k objektům Janáčkovo nábřeží 39/51 a Zborovská 54/54, parc. č. 860 a 862 Malá Strana Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10319 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1830_A_A_SMNR3030-SMNR1HR_MET, Ke Kotlářce, parc. č. 1954/22  Košíře Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10336 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1822_A_A_SMNJ4892-SMNJ1HR_MET, Pod Vidoulí, parc. č. 719/8 a 1450  Jinonice Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10341 ARANEA NETWORK a. s. RVDSL1830_A_A_SMNR364-SMNR1HR_OK, Nad Zámečnicí X Ke Klimentce, parc. č. 4820 Smíchov Stavební činnost - prašnost
7.2.2018 10527 ARW pb, s. r. o. Výběh koní Převalského - Dívčí Hrady - vyhlídky a objekty zázemí, parc. č. 461/1, 462, 465/1 Radlice

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

8.2.2018 10560 Ing. Vladimír Malý Green Point Office Centre Prague - zařízení staveniště, parc. č. 2809/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické konvektory – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

17.2.2018 10573 Ing. arch. Libor Duga Rekonstrukce gastroprovozu v objektu Krajského soudu v Praze 5, Nám. Kinských 234/8 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11133 Ing. Filip Novák Stavební úpravy stávající garáže u RD, K vodojemu 2389/29, parc. č. 1595/2 a 1595/3 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11154 Ing. arch. Jindra Dohnalová Stavba vrtané domovní studny na pozemku parc. č. 1770/92 Slivenec Stavební činnost - prašnost
12.2.2018 11163 Ing. Jarmila Báčová Park Granátová ve Slivenci, parc. č. 1754/7 Slivenec Stavební činnost - prašnost
12.2.2018 11175 Ing. Martin Novák Mateřská škola oblast A5 AREÁL WALTER – JINONICE, parc. č. 958/5, 958/7, 965/13 a 966 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 192-35i o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11384 Ing. arch. Radan Hubička Rekonstrukce vily Pod Fialkou 2139/2 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus GB 162-35 o jmenovitém tepelném výkonu 35 kW, 5. emisní třídy

S realizací navrženého krbového tělesa na pevná paliva ve 3. NP nesouhlasíme

Tři plynové krby Global Fires – Global 120R o jmenovitém tepelném výkonu cca 3,5-7,5 kW

Stavební činnost - prašnost

13.2.2018 11403 RH - ARCHITEKTI, s. r. o. Bytové domy města Košíř - zateplení fasád a výměna oken, Plzeňská 442 a 445, parc. č. 26 a 28 Košíře Stavební činnost - prašnost
14.2.2018 11414 Filip Králík Změna lokálních vykuřovacích jednotek na centrální plynovou kotelnu v obytném domě, Strakonická 1856/11 Smíchov

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Geminox THR 10-50C o jmenovitém tepelném příkonu 10,00 – 49,50 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

14.2.2018 11724 SKANSKA REALITY a.s. Central Park Botanica, ul. Pod Stolovou horou, parc. č. 1342/1 Jinonice Stavební činnost - prašnost
14.2.2018 11729 Jiří Jansa Novostavba garáže, Trojdílná 418/4, parc. č. 278/1 Košíře Stavební činnost - prašnost
14.2.2018 11733 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy a dvorní přístavba objektu č.p. 477, Janáčkovo nábřeží 41/Vodní 2, parc. č. 217 Smíchov

Dvoumodulový kotel Wessex MuduMax 120/240ci o výkonu 23,5 – 230,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

12.2.2018 11737 TZB Consult Prague s.r.o. Stavební úpravy STL a NTL plynovodu a přípojek v ul. Beníškové a okolí Košíře Stavební činnost - prašnost
15.2.2018 12061 Srdan Markovič architektonický atelier, s.r.o. SK Motorlet – objekty příslušenství při ulici Butovická 35, parc. č. 202/2 a 174/7 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 ecoTEC o jmenovitém tepelném výkonu 16,3 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost - prašnost

15.2.2018 12070 Ing. Martin Novák Rezidence Waltrovka objekty RD C1. 1- C1.7, parc. č. 977/16, 977/57, 977/154, 978/1 Jinonice

7x plynový kondenzační kotel DeDietrich MCA 15 o jmenovitém tepelném výkonu 15 kW, 5. emisní třídy

S budoucí realizací navržených krbů nesouhlasíme

Se stavbou komínů a přívodů externího vzduchu pro krby nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

14.2.2018 12498 Bohemiatel s.r.o. Rozšíření sítě Na Pomezí Košíře Stavební činnost - prašnost
19.2.2018 12926 Ing. Martin Novák Stavba č. 42794, Náplavka Ledárny, etapa 0002, Smíchovská náplavka, parc. č. 554/3, 5051/1, 5051/4, 5051/7, 5052 Smíchov Stavební činnost - prašnost
19.2.2018 12985 YUAR s.r.o. Úpravy kancelářských prostor v objektu Avenir Business Park, část 2. patra (3.NP), Radlická 740/113d Jinonice Stavební činnost - prašnost
19.2.2018 12970 MRÁZEK & ROSSI architekt, s.r.o. Novostavba RD, Na Přídole, parc. č. 1770/92 a 1770/93 Slivenec

Plynový kondenzační kotel Buderus GB212 o jmenovitém tepelném výkonu 20,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

21.2.2018 13333 Ing. Eva Dočekalová VILA, Na Doubkové 2, č.p. 1281 Smíchov

Z hlediska tepelných zdrojů budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 72358/2017/OŽP/iva ze dne 14.2.2018

Stavební činnost - prašnost

20.2.2018 13370 Arquitecto Técnico Odstranění regulační stanice RS č. 134, ulice Rošických Smíchov, Malá Strana Stavební činnost - prašnost
21.2.2018 13339 SPATIUM. s.r.o. Výstavba bytového areálu Radlická – I. etapa Smíchov

Dvoumodulový kotel Wessex ModuMax 100/200ci o tepelném výkonu 19,1 – 191,4 kW, 5. emisní třídy

V případě navrženého záložního zdroje se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP

22.2.2018 13869 Martina Hejnová Polyfunkční objekt H, III. etapa revitalizace areálu Realtoria, Křížová, parc. č. 745/1, 745/18, 745/16, 745/17 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Buderus GB 312-160 o jmenovitém tepelném výkonu 113 a 150 kW, 5. emisní třídy

22.2.2018 13873 Jaroslav Bajer Bytový dům Holubovi 20, ulice Butovická 233/20, parc. č. 716/1 Jinonice

7 plynových kondenzačních kotlů Baxi Luna Platinum 1.18 GA o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

22.2.2018 13877 Ing. arch. Radan Hubička Novostavba garáže a venkovního bazénu s technologickým zázemím, parc.č. 3753, 3754, 3750/1, 3750/2, 3750/3, 3750/4 a 4864 Smíchov

Tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO G254 o jmenovitém tepelném výkonu 56,15 kW

Stavební činnost - prašnost

23.2.2018 14086 LANDSCAPE4U spol. s.r.o. Změna užívání nebytových prostor v objektu polikliniky Barrandov, Krškova 807/21, parc. č. 942/97 Hlubočepy

Stavební činnost - prašnost

23.2.2018 14104 Martin Rajniš Umístění přístřešku – polytechnického zázemí na zahradu školy, Pod Lipkami 3138/5, parc. č. 4034/2, 4034/1 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14491 IRHOS Partner spol. s.r.o. Dům Dívčí Hrady na pozemku parc. č.  851/1 Smíchov 

3x plynový kondenzační kotel Vaillant VU156/5-7 o jmenovitém tepelném výkonu 1,7 – 15,3 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14496 AED PROJECT, a.s. Císařská vinice – obytný soubor Smíchov 

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 74601/2017/OŽP/iva ze dne 21.2.2018

26.2.2018 14502 LUCIDA s.r.o. Stavební úpravy v BD Rošických 604/6 Malá Strana

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14508 VMS projekt s.r.o. Přístavba a stavební úpravy BD, bytová jednotka č. 2189/1, Lukavského 1289/2, parc. č. 1560/146, 1560/144 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14519 AQUATIS, a.s. Veřejný přístav Smíchov - Vybudování nové přístavní infrastruktury Smíchov 

Stavební činnost - prašnost

27.2.2018 14526 PRING, spol. s.r.o. Obnova kNN – Na Konvářce, Pod Děvínem Smíchov

Stavební činnost - prašnost

26.2.2018 14552 Ing. arch. Petr Tichota Úprava uličního oplocení a vjezdů na pozemek RD, Na Žvahově 425/28 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
26.2.2018 14572 LAstudio Novostavba rodinných domů – FINNO Slivenec, na pozemcích parc. č. 344 a 343 Slivenec

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 14,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

27.2.2018 15230 Ing. Eva Dočekalová Za Zámečkem, č. parc. 1342/202, 1342/203, 1342/212, 1342/213, 1342/214 Jinonice

7x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

28.2.2018 16489 Mgr. Eva Durdilová Přípojka vody pro řadový domek, Přímá 21/1647 Smíchov Stavební činnost - prašnost
28.2.2018 16590 CENTRA, a.s. Stavební úpravy BD Wassermannova 1042 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
1.3.2018 16606 ZONA architekti, s.r.o. Viladomy Poštovka – části komunikace a sítě technické infrastruktury, pozemky parc. č. 1935/112, 1935/113, 1935/114, 1935/115, 1935/116, 1935/17, 1035/109, 1935/8, 1935/80, 1935/98, 1935/99, 1954/1, 1935/76 Košíře Stavební činnost - prašnost
5.3.2018 18180 PROJEKTING s. r. o. Rozšíření sítě Strakonická, Císařská louka Smíchov Stavební činnost - prašnost
2.3.2018 18191 ISPD, s. r. o. RTT Nádražní – Na Zlíchově Smíchov Stavební činnost - prašnost
6.3.2018 19157 Ing. Pavel Nejedlý Pilířek sítě 1kV pro připojení stánků na pěší zóně Anděl Smíchov Stavební činnost - prašnost
7.3.2018 19201 Mgr. Hana Tůmová Vrtaná studna na pozemku parc. č. 4048/1 Smíchov Stavební činnost - prašnost
6.3.2018 19351 Fakultní nemocnice v Motole Obměna vybavení pracoviště radioterapie onkologické kliniky, FN Motol Motol

V rámci užití tepelných zdrojů – 3x elektrický přímotop – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

6.3.2018 19364 Jan Meduna – inženýrská činnost Rezidence Kroftova na nároží ulic Kroftova, Holečkova, na pozemku parc. č. 3021 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 5-35 kW, 5. emisní třídy

6.3.2018 19400 Atelier 15 s.r.o. TV Nova TKB-C, Kříženeckého náměstí 1078/5, parc. č. 886/19 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

6.3.2018 19587 Jana Čadilová Novostavba RD, parc č. 1770/86, 1770/87 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů – 1x tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

5.3.2018 19591 Ing. Josef Machek Komplexní regenerace BD Zahradníčkova 1119 a 1120 Košíře Stavební činnost - prašnost
5.3.2018 19600 Atelier A4 s.r.o. Stanice přírodovědců Praha 5 – pavilon teraristiky, chemie a skleníky, Drtinova 199/1A, parc. č. 3110/11, 3110/32, 3111/2,3112/1 Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle CONDENSINOX 60 o jmenovitém tepelném výkonu 13 – 60 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

5.3.2018 19608 Elektroštika, s.r.o. Obnova kVN (S-144 259), Kosořská Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
7.3.2018 20283 Atlante Profi Atelier, spol. s.r.o. Půdní vestavba a dvorní nástavba objektu Plzeňská 20/414 Smíchov

3x plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Acu-Smart o jmenovitém tepelném výkonu 6 – 22,8 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

7.3.2018 20313 Ing. Michal Slanec Bytový dům GEMINOS – NOVOSTAVBA, Ke Smíchovu 694/32, parc. č. 2013, 2014, 2018/1 Hlubočepy

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

12.3.2018 21607 Ing. Bohumil Ouda Bytový dům Košíře, K Zastávce, parc. č. 670 Košíře

Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 o jmenovitém tepelném výkonu 34 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

12.3.2018 21613 Ing. Milena Fialová Přístavba RD, Podbělohorská 1453/42 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

12.3.2018 21632 P6PA+Architects, s.r.o. Rekonstrukce domu na Bělidle 976/10 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

15.3.2018 22313 PROJEKTING s.r.o. Připojení kamera MKS Atletická, Praha 6 na síť TMCZ  Smíchov Stavební činnost - prašnost
16.3.2018 22969 Ing. Martin Novák Administrativní budovy MECHANICA WALTROVKA  - objekty 01, 02 a M1, - Stavební úpravy nájemní jednotky SO 03-K, Fit-out Restaurace, Walterovo náměstí 329/2 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

16.3.2018 22978 Ing. Martin Novák Mateřská škola Oblast A5 AREÁL WALTER „ KNIHOVNA se služebním bytem, parc. č. 977/44, 977/57 Jinonice

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172 o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, 5. emisní třídy 

Stavební činnost - prašnost

1.3.2018 22991 SINPPS, s.r.o. Zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce Košíře

Stavební činnost - prašnost

19.3.2018 23543 SINPPS, s.r.o. Revitalizace odtokového koryta pod RN Homolka Košíře

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 23568 Profirevit, s.r.o. Revitalizace BD, Tréglova 794 Hlubočepy

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 23571 Profirevit, s.r.o. Revitalizace BD, Tréglova 795 Hlubočepy

Stavební činnost - prašnost

20.3.2018 23574 Ing. Michal Hamada Novostavba RD, parc. č. 23 a 24 Jinonice

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 24096 URBIA, s.r.o. Bellevue Residence Grafická, ul. Grafická, Kmochova, parc. č. 3097, 3098/1 a 3098/2 Smíchov

V případě navrženého tepelného zdroje – plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 714 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 24107 URBIA, s.r.o. Retenční nádrž pro objekt Bellevue Residence Grafická, ul. Grafická, Kmochova, parc. č. 3097, 3098/1 a 3098/2 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

21.3.2018 24121 Václav Havrlant Technická infrastruktura související s výstavbou objektů N1 až N4, TOP REZIDENCE POMEZÍ – ul. Na Pomezí Košíře

Stavební činnost - prašnost

22.3.2018 24390 ForTel, s.r.o. Rozšíření sítě Pe3ny Net, s.r.o. Radlice Stavební činnost - prašnost
22.3.2018 24392 SUP – TECHNIK a.s. SMNVR360 – Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací – liniová stavba, parc. č. 4756/1 Smíchov Stavební činnost - prašnost
23.3.2018 24650 TZB Consult Prague s.r.o. Stavební úpravy STL a NTL plynovodu, ul. Vejražkova a okolí Košíře Stavební činnost - prašnost
23.3.2018 24672 ISTAR, s.r.o. Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce mostků Slivenec Stavební činnost - prašnost
23.3.2018 24701 KARLÍNBLOK, s.r.o. Centrální zdroj chladu – objekt A“ V Úvalu 84, parc. č. 353/1, 353/2 Motol Stavební činnost - prašnost
26.3.2018 24884 Ing. Martin Růžička  Stavební úpravy BJ č. 11, Weberova 214 Motol

Plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25085 Ing. Martin Novák Zařízení stavby Mozartova pro stavbu – PROJEKT SMÍCHOV, parc, č, 2828, 2830 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrické přímotopy – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25089 Architektonický atelier ULTRA Stavební úpravy a přístavba domu,  U Nesypky 12, parc. č. 3235 a 3236/1 Smíchov

4x plynový kondenzační kotel Buderus, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25094 Ing. arch. Čestmír Kříž MA Stavební úpravy a nástavba RD, Novoveská 324/16, parc. č. 153 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

26.3.2018 25100 Ladislava Ťupová Přístavba garáží a vstupu k RD, Holubova 2542/7, parc. č. 1125, 1126 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25C o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 23,9 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

28.3.2018 25600 Ing. Libuše Krpatová Odstranění stavby – RD na pozemku parc. č. 225 a 226 Slivenec Stavební činnost - prašnost
28.3.2018 25840 EKOSPOL a.s. Budova č. ev. 100 v ulici Na Plzeňce 6 – DEMOLICE Smíchov Stavební činnost - prašnost
28.3.2018 25908 EKOSPOL, a.s. Bytový dům Smíchov, parc. č. 574/1 a 574/2 Smíchov

Plynová kotelna, ve které budou osazeny tři plynové kondenzační kotle Buderus Logamax GB162-70 o jmenovitém tepelném výkonu 63 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

28.3.2018 25917 Atelier A4, s.r.o. Stanice přírodovědců Praha 5, odstranění stávajících objektů  pro výstavbu nových pavilonů, Drtinova 199/1A, parc. č. 3110/11, 3110/32, 3111/2, 3112/1 Smíchov Stavební činnost - prašnost
29.3.2018 26006 C.A.I.S. architekti s. r. o. Obytný a obchodní soubor Wassermannova - novostavba obytného bloku 1 a obytného bloku 2, parc. č. 1798/17, 1798/534, 1798/539 a 1798/540 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů – horkovodní výměníková stanice – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

4.4.2018 26185 SINPPS, s.r.o. Radlická radiála JMZ – stavba č. 9567 – havarijní stav Jinonického potoka v úseku Statkový – Jinonický rybník Jinonice Stavební činnost - prašnost
28.3.2018 26414 BOHEMIATEL, s.r.o. Připojení objektů FTTS Praha 5 -8. stavba na síť TMCZ Motol Stavební činnost - prašnost
4.4.2018 26614 OMEGA project, s.r.o. Projekt Buďánka – rekonstrukce objektu č.p. 137, parc. č. 4532/1, 4547/1, 4547/6 Smíchov

Dvojice plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 13 a 19 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených dvou krbů na pevná paliva nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

4.4.2018 26633 Lennox architekti, s.r.o. BUĎÁNKA KOMUNITNÍ, parc. č. 4547/1, 4547/2, 4547/3 Smíchov

Dvojice plynových kondenzačních kotlů Buderus GB172-24 o jmenovitém tepelném výkonu 6,6 – 23,8 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

4.4.2018 26641 ENGINEERS CZ s. r. o. Instalace výtahů do nové šachty v objektech Nad Palatou 2674/15 a 2675/13, parc. č. 4205/12 a 4205/13 Smíchov Stavební činnost - prašnost
4.4.2018 26649 Miroslav Fiala Odstranění stavby na pozemku parc. č. 2036 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
5.4.2018 26652 ARANEA NETWORK a. s. Připojení objektu A5JIN, A5HYP, A5OPB, A5JUP, A5ASP, A5MET, A5NUS Stodůlky, Jinonice Stavební činnost - prašnost
5.4.2018 27231 Ing. Radim Mach ZŠ Praha 5 Nepomucká – stavební úpravy, Nepomucká 1/139 Košíře Stavební činnost - prašnost
9.4.2018 27478 Design 4 – projekty staveb, s.r.o. Zateplení a opláštění objektu jeslí, Na Hřebenkách 2765/3a, parc. č. 3716/4 a 3716/4 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

6.4.2018 27504 Ing. Martin Novák Obchodní jednotka R01 Dynamica_Showroom ENDORPFINE, parc. č. 982/31, 989/1, 989/5, 989/6, 989/7, 1472 Jinonice

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

9.4.2018 27509 Studio LIBRE s. r. o. Rodinný dům u Klamovky – stavební úpravy a přístavba objektu, ul. Pod Klikovkou 2279/15, parc. č. 4391, 4392 Smíchov

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 5,7 – 26,5 kW a Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 3,3 – 14,9 kW, oba 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

10.4.2018 27907 ProTelPro, spol. s.r.o. Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 7. stavba Košíře Stavební činnost - prašnost
9.4.2018 27933 INPOS – Olga Břečková BARRANDOV KASKÁDY – Bytový dům C garážovými stáními v 1 PP a 2.PP vč. Přilehlé infrastruktury, při komunikaci Hugo Haase, Voskovcova a Kovaříkova Hlubočepy

Z hlediska zdroje tepla budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku pod č. j.: MC05 44244/2015/OŽP/iva ze dne 7.9.2015

Stavební činnost - prašnost

10.4.2018 28177 Space 8 s.r.o. Demolice vily Nad Laurovou, parc. č. 1408/2, 1408/7 Smíchov Stavební činnost - prašnost
10.4.2018 28184 Ing. arch. Ondřej Rychnovský Rekonstrukce bytové jednotky č. 307/9, Švédská 307/23 Smíchov Stavební činnost - prašnost
11.4.2018 28622 7points, s.r.o. Revitalizace balkonů, parc. č. 1020/4, 1020/5 Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
12.4.2018 29173 Architektonický ateliér ULTRA Stavební úpravy domu, nástavba do dvora, přístavba výtahu, Brožíkova 2/278 Košíře

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém tepelném výkonu 2,5 – 16,7 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

13.4.2018 29212 ENGINEERS CZ Stavební úpravy objektu a stavba garáže, Pod Palatou 1419/5, parc. č. 3825 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Wolf CGS-2L-24/200 L o jmenovitém tepelném výkonu 4,8 – 27,1 kW, 5. emisní třídy

Plynový kondenzační kotel Wolf CGB-K-20 o jmenovitém tepelném výkonu 6,1 – 22,9 kW, 5. emisní třídy

S realizací navržených krbových kamen nesouhlasíme

Stavební činnost - prašnost

16.4.2018 29850 Ing. arch. Lukáš Čihák Zubní ordinace v BD – nebytový prostor č. 21, Trnkovo náměstí 1112 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

16.4.2018 29860 Karel Burian Obnova a dostavba Barrandovských teras – Dostavba apartmánový dům jih – SO 12BD, na pozemcích Barrandovských teras Hlubočepy

14 plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 222-F o jmenovitém tepelném výkonu 26 kW, 5. emisní třídy

2 plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 222-W o jmenovitém tepelném výkonu 19 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

16.4.2018 29864 ARANEA NETWORK a.s. 0130/18 Dajbych_Weberova PH_OK, parc. č. 1982/2 a 2153 Košíře

Stavební činnost - prašnost

18.4.2018 30748 Ing. Jan Hodan Stavební úpravy a změna užívání nebytové jednotky v bytovém domě Nádražní 1272/15, parc. č. 2914 Smíchov

Plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZBR 42-3A o jmenovitém tepelném výkonu 10,1 – 40,4 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

18.4.2018 30756 PRINS spol. s r. o. Stavební úpravy, nástavba domu a přístavba výtahu, Svornosti 916/24, parc. č. 398 Smíchov

Tři plynové kondenzační kotle Junkers ZWSB 30-4A o jmenovitém tepelném výkonu 7,3 – 24 kW, 5. emisní třídy

V rámci užití tepelných zdrojů – elektrokotel – nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

18.4.2018 30774 ForTel, s.r.o. Napojení Motolské nemocnice na síť společnosti Pe3ny Net, s.r.o. Motol Stavební činnost - prašnost
19.4.2018 31324 CAPEXUS, s.r.o. Umístění dieselagregátu na střechu objektu, Radlická 3294/10 Smíchov

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 459 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

Stavební činnost - prašnost

19.4.2018 31464 S com s.r.o. UR Vodafone – A5NEP, Nepomucká 7 – A5NAS, Nasková 1 Košíře Stavební činnost - prašnost
24.4.2018 32752 Astra projekt, s.r.o. Praha bez bariér – Smaragdová, č. stavby 999412/23 Slivenec Stavební činnost - prašnost
25.4.2018 32913 Ing. Václav Tesárek BESIP 2970341 V Remízku – U Akátů – zvýšená plocha křižovatky Hlubočepy Stavební činnost - prašnost
23.4.2018 32942 Jakub Lomberský Stavební úpravy bytu, Malá Houdova 880/1 Košíře Stavební činnost - prašnost
25.4.2018 33158 ASGK Design s. r. o. Stavební úpravy dvora včetně průjezdu, nám. Kinských 601/3, parc. č. 888 Malá Strana Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny
26.4.2018 33410 URBIA, s.r.o. Administrativní budova – Nádražní, parc. č. 543/1, 545/5, 545/6, 560/1, 4990/1 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů – tepelné čerpadlo – nejsou naše zájmy dotčeny

V případě navrženého tepelného zdroje – plynová kotelna o jmenovitém tepelném příkonu 700 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

V případě navrženého záložního zdroje – dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 420 kW – se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Kompetentním orgánem státní správy je OCP MHMP 

Stavební činnost - prašnost

26.4.2018 33419 Ing. Vladimír Malý Změna stavby před dokončením – Centrála ČSOB – SHQ – úprava přeložky vodovodního řadu, ul. Výmolová Radlice Stavební činnost - prašnost
26.4.2018 33443 Ing. Vladimír Malý Centrála ČSOB – SHQ – Přeložka plynovodního řadu, ul. Výmolová Radlice Stavební činnost - prašnost
26.4.2018 33449 Ondřej Kopecký Úprava zdroje tepla – Zařízení pro vytápění, Na Farkáně III 278/7 Radlice

Dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 466/5-5 o jmenovitém tepelném výkonu 12,3-44,1 kW, 5. emisní třídy

Stavební činnost - prašnost

30.4.2018 33730 Radana Šafránková Stavební úpravy nebytového prostoru BD Werichova 981/21 Hlubočepy

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

30.4.2018 33785 S Com, s.r.o. UR propojení Vodafone A5ASP, Bucharova – A5ME2, U Trezorky Jinonice Stavební činnost - prašnost
30.4.2018 34001 Petr David Vestavba ordinací v přízemí objektu Drtinova 467/2a Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

2.5.2018 34392 Petr Kykal Změna užívání - KAVÁRNA, Plzeňská 434/193, parc. č. 739 Košíře

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

4.5.2018 35626 SITEL, spol. s r. o. Optické připojení objektu Na Zatlance 1350/13 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

7.5.2018 36554 SITEL, spol. s r. o. Optické připojení objektu Na Zatlance 1350/13 Smíchov

Stavební činnost - prašnost

7.5.2018 36627 Petr Šimoník – inženýrská činnost Stavební úpravy a přístavba RD, K Homolce 340, parc. č. 1477 a 1478 Slivenec

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

9.5.2018 37491 Ing. arch. Dana Krýslová Přístavba RD, Pod Spiritkou 2976/6 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

11.5.2018 38865 Martin Krčmář Rekonstrukce bytu v ulici na Císařce 3222/18 Smíchov

V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny

Stavební činnost - prašnost

Přečteno: 664x
Publikováno: 14.02.2018, poslední změna: 08.06.2018
Autor: n.bruska
Vytisknout