Zasedání roku 2009

Zápis č. 10 ze zasedání KUR konaného dne 3.12.2009

ZÁPIS 10. KUR   3.12.2009     Přítomni: dle prezenční listiny (z 9 členů 5 přítomných, 3 omluveni) Zasedání zahájil v 16,00hod. předseda komise   1.            schválení zápisu z 9. ...
Publikováno: 23.02.2010, přečteno: 14239x

Zápis č. 9 ze zasedání KUR konaného dne 15.10.2009

ZÁPIS 9. KUR 15.10.2009   1.    Dům sociálních služeb Na Cihlářce, DUR, č.parc. 2586, 2587/1-4 k.ú. Smíchov Dokumentace řeší novostavbu domu sociálních služeb s byty na místě bývalého zdravotnického zařízení v ul. Na Cihlářce Usnesení: Komise souhlasí s umístěním stavby domu sociálních služeb s byty v ul. Na ...
Publikováno: 23.02.2010, přečteno: 14315x

Zápis č. 8 ze zasedání KUR konaného dne 17.9.2009

ZÁPIS 8. KUR ze dne 17.9.2009 1.   schválení zápisu ze 7. KUR   2.   schválení programu 3.   Administrativní budova Mozartova, č.parc. 2832/1 k.ú. Smíchov, doplnění – prezentace      Podklad k úpravě ÚPn č. U 0778 z kódu „I“ na „K“ zpracován na základě projednané studie. Dle ...
Publikováno: 23.02.2010, přečteno: 14316x

Zápis č. 7 ze zasedání KUR konaného dne 25.6.2009

Zápis 7. KUR 25.6.2009   Přítomni: dle prezenční listiny (z 9 členů 4 (5) přítomných, 3 omluveni) Zasedání zahájil v 16,00hod. předseda komise 1.     schválení zápisu z 6. KUR 2.     schválení programu 3.     RD Pod Habrovou studie/ prezentace 4.     Nástavba ...
Publikováno: 23.02.2010, přečteno: 13902x

Zápis č. 6 ze zasedání KUR konaného dne 4.6.2009

Zápis č. 6 ze zasedání KUR konaného 4.6.2009   1.   Úprava ÚPn č. U 0787 k.ú. Radlice (Lučištníků) (prezentace) Návrh na úpravu míry využití území z kódu B na D v území SVM pro stavbu 6ti viladomů o 4NP. Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0787 v k.ú. Radlice dle předložené dokumentace, dat. ...
Publikováno: 23.02.2010, přečteno: 14666x

ZÁPIS č. 5 ze zasedání KUR konaného dne 21.5.2009

ZÁPIS č. 5 ze zasedání KUR konaného 21.5.2009 1.   návrh změn Z/07 (oznámení o společném jednání) Komise -        Bere pořízení změn Z/07, kromě změny č. Z 1443/07 a Z1898/07, na vědomí. -        Ke změně č. Z1898/07 potvrzuje stanovisko k dokumentaci „Územní ...
Publikováno: 23.02.2010, přečteno: 13736x

Zápis č. 4. zasedání KUR konaného dne 2.4.2009

Zápis č. 4. zasedání KUR 2.4.2009     1.   Úprava směrné části ÚPn č. U 0741 v k.ú.  Hlubočepy (č.parc. 954/2,13 k.ú. Hlubočepy) V území při ulici Kurandové a Borského je navržena skupina bytových domů a administrativní objekt s požadavkem na úpravu míry využití území. Komise doporučuje úpravu směrné ...
Publikováno: 23.02.2010, přečteno: 10643x

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ VŽP, KOD A KUR

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ VŽP, KOD A KUR 26.3.2009     1.   ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY (ZUR HMP) MČ Praha 5 požaduje k oddílu 2. -        upřesnit hranice USES v souběhu s úpravou zastavitelných území, aby se nezamezovalo jejich reálnému využití   k oddílu ...
Publikováno: 30.04.2009, přečteno: 10844x

Zápis z 3. zasedání KUR dne 2.4.2009

Zápis z 3. zasedání KUR dne 2.4.2009 1.     BD Tětínská , DUR, k.ú. Smíchov Komise nesouhlasí s umístěním stavby Bytový dům Tetínská na pozemcích č.parc. 442/21, 442/22, 442/25 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace. Požaduje upravit urbanistickou kompozici a architektonický výraz tak, aby především v dálkových pohledech ...
Publikováno: 30.04.2009, přečteno: 10699x

zápis z 2. zasedání KÚR dne 17.2.2009

ZÁPIS č. 2. ze zasedání KUR dne 17.2.2009   1.     Areál Walter (prezentace za účasti zástupců investora a projekčních ateliérů): 1.1. Návrh úpravy ÚPn č. U 0740 (SV-D- na SV-G)  Úprava koeficientu je vyvolaná návrhem stavby “Q5 Waltrovka Offices”, jejíž část zasahuje do stávající funkční plochy SVO (SV) - ...
Publikováno: 09.04.2009, přečteno: 10711x
Další články