Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2002

 
 
 

Zasedání roku 2002

Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 31.5.2007

1. „US Nádraží Smíchov – revitalizace lokality “– předběžný návrh (03/2007)   Prezentaci US Nádraží Smíchov přednesl autor ing.arch. Valouch , ing.arch.Hrůza,zástupce   investora -   Sekyra Group ing. Buňát,      Studie vychází z podkladů pro zadání, zpracovatel ÚRM dat. 06/2006, navazuje na zásady ...
Publikováno: 04.06.2007, přečteno: 15240x

Zasedání dne 28. 3. 2002

Komise územního rozvoje na zasedání dne 28. 3. 2002 projednala následující materiály: 1. Vrchlického - Prachnerova - polyfunkční dům "A", "B" v k.ú. Košíře Výklad přednesl projektant - AP Atelier - ing. arch. Josef Pleskot. Jedná se o zástavbu proluky ul. Vrchlického - Prachnerova - Hlaváčkova. Polyfunkční dům ...
Publikováno: 07.08.2002, přečteno: 16224x

Zasedání dne 9. 5. 2002

Komise územního rozvoje na zasedání dne 9. 5. 2002 projednala následující materiály: 1. Interpelace p. Karla Pěkného a ing. arch. J. Láška k návrhu "Integrovaného domu Klamovka" na pozemku č. parc. 3997 v k.ú. Smíchov Původní stavební povolení propadlo. Mezi tím vyšla v platnost nová hygienická vyhláška se zpřísněnými ...
Publikováno: 01.08.2002, přečteno: 18261x

Zasedání dne 25. 4. 2002

Komise územního rozvoje na zasedání dne 25. 4. 2002 projednala následující materiály: 1. Stanovisko KÚR k dokumentaci k územnímu rozhodnutí na rekonstrukci domu - Na Celné 3/508 - GARNI HOTEL Navrhovatel přizván na 16.15 hod. Výklad k dokumentaci k územnímu řízení přednesl navrhovatel p. Tomáš Brychta - a ing. Skála - ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 17353x

Zasedání dne 28.1.2002

Komise územního rozvoje na 3. zasedání dne 28.1.2002 projednala následující materiály: 1. Urbanistická studie Smíchov - jih Magistrát hl.m.Prahy, sekce Útvar rozvoje oznámil veřejné projednání "Urbanistické studie Smíchov - jih" s výkladem, který se konal dne 22.1.2002. Fyzické a právnické osoby, orgány a organizace jsou oprávněny ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 18757x

Zasedání dne 17.1. 2002

Komise územního rozvoje na 2. zasedání dne 17.1. 2002 projednala následující materiály: 1. US Smíchov - jih Komise vyslechla výklad zpracovatele Urbanistické studii Smíchov - jih ing. arch. Valoucha a prodiskutovala své dotazy se zástupci pořizovatele Magistrátu hl.m. Prahy - sekce Útvaru rozvoje města: ing. Cvetlerovou, ing. Purnochovou a ing. ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 17942x

Zasedání dne 10.1. 2002

Komise územního rozvoje na 1. zasedání dne 10.1. 2002 projednala následující materiály: 1. Stanovisko KÚR k dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby SMÍCHOV GATE dle usnesení RMČ č. 11/425/2001 ze dne 27. 3. 2001 Komise konstatovala, že projektant zohlednil požadavky MČ P5 z 11. zasedání Rady MČ, konané dne 27.3.2001, č. usnesení ...
Publikováno: 31.07.2002, přečteno: 13370x
Vytisknout