Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2005

 
 
 

Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2005

Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne 6.1.2005

Zápis č.1 sociálně zdravotní komise konané dne 6.1.2005

Přítomni:  Mgr. L.Vávrová, Mgr.D.Hovorka, B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková,

                 Mgr.M.Bosáková, MUDr.J.Knobloch, Mgr.A.Sedlačíková, Mgr.E.Švecová

Omluveni: Doc.E.Jelínková, bc.D.Stecher

Program:            1) zahájení

                        2) odsouhlasení programu

                        3) byty DSP

                        4) finanční podpora – IC Zahrada a Střediska rané péče

                        5) MŠ Lohnického – osobní asistence  

                        6) Centrum pro zdrav.postižené

                        7) finanční příspěvek STROM

                        8) informace o LSPP

                        9) různé

ad 1)    Jednání komise zahájila Mgr.L.Vávrová

ad 2)            Odsouhlasení programu

ad 3)            Usnesení:

a)      Komise bere na vědomí seznam žadatelů o byty v DPS Zubatého

b)      Komise navrhuje na umístění do uvolněného bytu v DPS Zubatého FECHTNEROVOU Annu, jako náhradníka ŠEBOROVOU Zdeňku.

hlasování: 8/0/0

ad 4)    a) Vedoucí |OSZ informoval komisi o sociální situaci rodin, pro které žádá IC Zahrada

            poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů za pobyt dítěte v denním stacionáři.

Usnesení:

Komise doporučuje vyplacení jednorázové dávky sociální péče podle § 23

            vyhl. 182/1991 Sb. pro Janu CHALUPECKOU ve výši 10.000,-Kč pro rok 2005, jako

            příspěvek na úhradu pobytu v Integračním centru Zahrada v Praze 3. Příspěvek

            ostatním dvěma žadatelům nedoporučuje z důvodů uspokojivé finanční situace rodiny.

hlasování: 8/0/0

            b) Komise projednala možnosti podpory pro Středisko rané péče Praha v souvislosti

            s péčí poskytovanou |Františku Viktoru Veselému z MČ Praha 5.

Usnesení:

Komise doporučuje v případě Františka Viktora Veselého příspěvek pro Středisko rané  

péče Praha ve výši 3.000,-Kč.

hlasování: 8/0/0

ad 5)    Komise byla informována o žádosti ředitelky MŠ Lohnického 851 o finanční

příspěvek na osobního asistenta pro dítě Karla Dražského.

Usnesení: Komise doporučuje znovu kontaktovat matku Karla Dražského, provést

            sociální šetření v rodině a vyhodnotit spolupráci rodiny s MŠ. Po přezkoumání

            vrátit zpět ke schválení sociálně zdravotní komisi v únoru 2005.

hlasování: 8/0/0

ad 6)            Usnesení: Komise bere na vědomí informaci Mgr.Vávrové o práci Centra pro

           zdravotně postižené.

hlasování: 8/0/0

ad 7)            Usnesení: komise doporučuje informovat se u Klubu rodičů a přátel postižených dětí

            STROM na konkrétní potřebu kompenzačních pomůcek, které by následně MČ P-5

            mohla zakoupit a poskytnout jako věcný dar.

hlasování: 8/0/0

ad 8)            Mgr.Vávrová informovala komisi o zabezpečení LSPP na Praze 5 od 3.1.2005

            Usnesení:

Komise souhlasí s řešením přemístění LSPP do FN Motol pro MČ Praha 5 a podporuje

            rozhodnutí financovat pediatry z FN Motol pro zajištění dětské LSPP pro MČ P-5. 

            Rozhodně nesouhlasí s přístupem pediatrů z MČ P-5, kteří odmítli sloužit LSPP

            v Motole.

hlasování: 7/0/1

ad 9)    a) Informace MUDr.Konblocha o změnách v práci Lékařské posudkové komise

                v r.2005

            b) informace Mgr.Sedlačíkové o práci poradny pro občany

            c) Informace Mgr.Bosákové o stavebních úpravách v DSP zubatého a o uvolnění

                služebního bytu po bývalém správci objektu.

Zapsala: I.Kosová                                                         Mgr.Lucie V á v r o v á

                                                                                       předsedkyně KoSz

Ověřila: Mgr.L.Vávrová

Příští schůze je 3.2.2005 v 15.00 hod Štefánikova 15

Publikováno: 24.01.2005, přečteno: 12026x, autor: Iva Kosová
Vytisknout
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů