Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

Nová usnesení Kontrolního výboru městské části Praha 5 naleznete zde

Usnesení Výboru městské části Praha 5 z let 1993 – 2007 jsou k dispozici v Kanceláři městské části, organizační oddělení, Štefánikova 15.