Zápisy KKaOP RMČ Praha 5

Nová usnesení Komise kulturní a obnovy památek městské části Praha 5 naleznete zde

Usnesení Komise městské části Praha 5 z let 1993 – 2007 jsou k dispozici v Kanceláři městské části, organizační oddělení, Štefánikova 15.