Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

Nová usnesení Výboru rozvoje městské části Praha 5 naleznete zde

Usnesení Výboru městské části Praha 5 z let 1993 – 2007 jsou k dispozici v Kanceláři městské části, organizační oddělení, Štefánikova 15.