Usnesení a zápisy komise pro transparentní a otevřenou správu


Usnesení Komise městské části Praha 5 z let 1993 – 2007 jsou k dispozici v Kanceláři městské části, organizační oddělení, Štefánikova 15.