Úřední deska

Odbor školství

Nadpis Zveřejněno od Zveřejněno do
Vyhlášení konkursních řízení a ředitele/ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 a Základní školy, Praha 4, Nedvědovo nám. 140 2019-09-23 2019-10-25
Vyhlášení "Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. města Prahy pro rok 2020" 2019-08-26 2019-11-26