Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Přílohy ke Standardu ISVS č. 7/2001: Povinně zveřejňované informace

 
 
 

Přílohy ke Standardu ISVS č. 7/2001: Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/99 Sb.

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.ZÁKONze dne 11. května 1999o svobodném přístupu k informacím Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNͧ 1Účel zákona Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní ...
Publikováno: 09.01.2003, přečteno: 17116x

Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Městská část Praha 5 vznikla dne 23. listopadu 1990 zákonem České národní rady č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou a navazující na ...
Publikováno: 08.11.2002, přečteno: 21243x

Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Materiálové náklady 1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji A 4 A3 jednostranné kopie 3,00 Kč 7,00  Kč oboustranné kopie 5,00 Kč 13,00 Kč 2. výtisk z tiskárny počítače A 4 Jedna stránka 3,00 Kč 3. ...
Publikováno: 20.11.2012, přečteno: 11448x

Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí. Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím Informačního ...
Publikováno: 14.02.2008, přečteno: 21929x

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název ...
Publikováno: 14.02.2008, přečteno: 19142x

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí Městská část se řídí těmito základními ...
Publikováno: 27.10.2004, přečteno: 20947x
Vytisknout