Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2018 14.02.2018
Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2017 01.03.2017
Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2016 20.02.2017
Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší rok 2015 13.11.2013